Bild
Nästa artikel

Ny policy för fordonstvätt

MILJÖ

Växjö kommun har tillsammans med Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge arbetat fram en länsgemensam policy för krav på fordonstvätt.

- Fordonstvätt på gator och garageuppfarter, med avrinning till dagvatten, är ett miljöproblem. Fordon ska så långt som möjligt tvättas i anläggning där tvättvattnet genomgår lämplig rening, säger Anna Tenje (M), ordförande i tekniska nämnden i Växjö.

I arbetet har man utgått från miljöbalkens hänsynsregler och tagit fram en policy som ger riktlinjer för tvätt av fordon på anläggningar och även utanför anläggningar i länets samtliga kommuner. Det finns ett större utbud nu än tidigare av tillgängliga anläggningar, framförallt i tätorterna, där man kan tvätta fordon mer miljövänligt och i olika prisklasser.

- För Växjös del är det självklart att stå bakom policyn. Vi välkomnar alla initiativ som syftar till att förenkla för företagare, i det här fallet för de som driver fordonstvättar, och som stärker vårt varumärke Europas grönaste stad, förklarar Anna Tenje (M).
 
Riktvärdena har justerats från den tidigare policyn och de nya riktvärdena är satta efter möjligheter med den teknik som finns tillgänglig idag och efter erfarenhet av var och hur problem i processen kan uppstå samt skäligheten i krav på åtgärder av dessa. Policyn tar också i beaktande de striktare krav som ställs på fordonstvättar vad gäller avledning av avloppsvatten till avloppsreningsverken i Växjö kommun.

- Anledningen till det är Växjös arbete med slamcertifiering som syftar till att minska mängden farliga och oönskade ämnen i avloppsvattnet från anslutna industrier och hushåll, berättar Anna Tenje (M).
Taggar: Nyheter

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.