Nästa artikel
Nya besked om husbilsskatten
NYHETER

Nya besked om husbilsskatten

Publicerad 26 februari 2020 (uppdaterad 27 februari 2020)
Undantaget för husbilar i det nya skattesystemet kan dröja till mars 2021 och även bli minde flexibelt än vad många hoppades på.

Uppgifterna kommer från branschorganisationen HRF (Husvagnsbranschens Riksförbund) som tagit del av skatteverkets utredning som överlämnats till Finansdepartementet. Här följer delar av HRF:s pressmeddelande:

Den utredning som tillsattes efter de kraftiga protesterna mot höjningen av fordonsskatten på husbilar har nu offentliggjorts. Något totalt borttagande av de femton karensdagarna föreslås inte men tiden kortas kraftigt. Dock är avställningsreglerna omgärdade med flera begränsningar och ska inte genomföras förrän 2021.

Den utredning om husbilsskatten som Skatteverket arbetat med under några månader är nu överlämnad till Finansdepartementet. Utredningen visar dels på att det går att förändra karenstiden för återbetalning av fordonsskatt, dels på att frågan är komplicerad om man även ska ta hänsyn till husbilens särart sett till fordon och hur den brukas.

Skatteverket föreslår att karenstiden för fordonsskatt sänks från nuvarande 15 dagar till fyra dagar för de husbilar som omfattas av bonus-malus, alltså husbilar definierade som personbil klass II med fordonsår 2018 eller senare och som har blivit skattepliktiga för första gången efter 1 juli 2018. De fyra karensdagarna föreslås endast gälla under husbilens tre första år i trafik, det vill säga under den så kallade malus-perioden.

Att karenstiden endast sänks till fyra dagar och inte slopas helt, förklarar Skatteverket med att det beror på systemtekniska skäl hos Transportstyrelsen som administrerar utdebiteringen. Av samma systemtekniska skäl är det utredningens förslag att ikraftträdandet sker 1 mars 2021.

I grunden är Husvagnsbranschens Riksförbund som är branschorganisationen för tillverkare, importörer och återförsäljare av husbilar och husvagnar, tillfredsställda över att de vunnit gehör för sin fråga om orättvis beskattning av nya husbilar, samt att berörda departement och myndigheter arbetar för att finna en lösning på problematiken.

– Skatteverkets utredning är saklig och robust, medan utredningsförslaget tvingats anpassa sig till systemtekniska begränsningar för bland annat utdebitering hos Transportstyrelsen. Fyra karensdagar är klart bättre än dagens 15, men husbilsbranschen, och förmodligen även finansminister Magdalena Andersson, hade förväntat sig ett utredningsförslag som bygger på dygnsdebitering, att skatt endast tas ut när husbilen brukas, säger Tomas Haglund, ordförande för Husvagnsbranschens Riksförbund i pressmeddelandet och tillägger att arbetet måste påskyndas.

– Förmodligen delar även finansministern vår inställning till att arbetet måste påskyndas. Vi pratar om en ledtid på ett år för att anpassa ett IT-system, vilket är en evighet för konsument och bransch enligt vår bedömning.

 

Så här skulle det kunna fungera
  • Det föreslås krävas minst fyra dagars avställning innan någon skatt återbetalas.
  • Avställningen räknas per kalenderdygn, så fort husbilen varit påställd någon tid under dygnet räknas detta som ett skattedygn.
  • Reglerna ska enbart omfatta husbilar som faller inom bonus-malus-systemet, det vill säga årsmodell 2018 eller nyare som inregistrerats första gången efter halvårsskiftet 2018.
  • Som husbil definieras bilar ingående i personbil klass II.
  • Det nya systemet föreslås börja gälla 1 mars 2021.
  • De föreslagna avställningsreglerna ska bara gälla under malus-perioden som är de tre första åren efter den första dag fordonet tagits i trafik, normalt är detta den dag den första ägaren tagit fordonet i trafik.

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.