Nästa artikel
Nya husbilsskatten på remiss
NYHETER

Nya husbilsskatten på remiss

Publicerad 8 april 2020 (uppdaterad 8 april 2020)
Efter höjningen av skatten för nya husbilar som blev följden av att CO2-halten mäts enligt WLTP har det krävts att skattenivån minskas. Den ändring som regeringen istället nu skickar ut på remiss innebär istället att karenstiden minskas till fyra dagar.
Remissvaren ska vara inlämnade senast den 27 maj 2020 och de nya reglerna avses träda i kraft 2021.

I korthet föreslår Skatteverket att karenstiden som krävs för att återfå skatt för den skattebefriade perioden när husbilen är avställd minskas från 15 dagar till fyra. Om husbilen ställs av på söndag kväll kan den därför bli skattebefriad de kommande fyra dagarna om den inte ställs på före fredagen.

Återbetalningen fungerar så att skatten återbetalas från dagen efter avställningen och resten av skatteperioden. Ställs bilen på inom fyra dagar debiteras den nya skatten från avställningsdagen, annars från påställningsdagen.

Enligt promemorian som nu gått på remiss ska de nya reglerna gälla de husbilar som inregistrerats för första gången, blivit skattskyldiga, den 1 juli 2018 eller senare men enbart under de tre första åren, vilket motsvarar den period då det för fordonet tas ut ett förhöjt koldioxidbelopp till följd av det så kallade bonus–malus-systemet. Övriga husbilar, som definieras som personbil klass 2, samt de som passerat tre år sedan den första inregistreingsdatumet har fortfarande femton dagars karenstid.

När fordonet är avställt upphör även trafikförsäkringsplikten men även skyddet när det gäller kasko-delarna kan påverkas. Försäkringspremien återbetalas med automatik då bolagen får meddelande via bilregistret att fordonet är avställt. När det gäller avställning och försäkringsskydd för svenskregistrerade bilar som befinner sig utomlands finns ytterligare begränsningar.

– Skatteverkets bedömning är, vid de antaganden som redovisas i promemorian, att den effektiva fordonsskatten för en genomsnittlig husbil kommer att bli densamma under perioden med fyra dagars karenstid som efter denna period. Sänkningen av karenstiden neutraliserar därmed effekten av det förhöjda koldioxidbeloppet i bonus–malus-systemet för berörda husbilsägare. Förslaget bedöms påverka de offentliga finanserna negativt. Första året bedöms fordonsskatteintäkterna minska med 49 miljoner kronor. För de två efterföljande åren bedöms minskningen uppgå till 42 respektive 31 miljoner kronor. Skatteverket har genomfört utredningen i samråd med Transportstyrelsen. 
 

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.