Bild
Nästa artikel
Nya regler ska göra elsparkcyklar trafiksäkrare

Nya regler ska göra elsparkcyklar trafiksäkrare

NYHETER

Har du en elsparkcykel med dig när du campar? Transportstyrelsen har nu lämnat över sin rapport till regeringen och i innehållet finns förslag om slopad begränsning av motoreffekten, förbud mot att köra på trottoarer och att på sikt fasa ut cykelpassager.

Transportstyrelsen föreslår en ändring av fordonsdefinitionen av en cykel så att man tar bort begränsningen på 250 watt av motoreffekten för elsparkcyklar.

Myndigheten har i två tidigare rapporter redovisat reglerna kring så kallade eldrivna enpersonsfordon samt beskrivit olyckor med elcykel och elsparkcykel. I den tredje och avslutande rapporten föreslår Transportstyrelsen ett antal regeländringar i syfte att öka trafiksäkerheten kring dessa fordon.

– Med förslagen vill vi göra det möjligt att utveckla trafiksäkrare, hållbarare och mer ändamålsenliga fordon. Men också förtydliga att förare av elsparkcyklar och likande fordon ska följa trafikreglerna för cykel, säger Pernilla Bremer, utredare på Transportstyrelsen.

  • Ta bort möjligheten att köra elsparkcykel på trottoaren med undantag för personer med fysisk funktionsnedsättning.
  • Ta bort möjligheten att märka ut cykelpassager.
  • Ta bort möjligheten att cykla på väg med hastighetsbegränsningen 50 km/h och om cyklisten är över 15 år när det finns cykelbana.

– Flera av förslagen riktar sig till väghållare i syfte att skynda på utvecklingen av både gång- och cykelinfrastrukturen. En annan förhoppning är att väghållare i framtiden minskar användandet av kombinerade ytor och ersätter dessa med tydligt åtskilda gång- och cykelbanor, säger Pernilla Bremer.

En orsak till att många irriteras på elsparkcyklar är hur de används och parkeras. Det finns bestämmelser för kommunerna att hantera parkeringen av elsparkcyklar. Transportstyrelsen anser att kommunerna i större utsträckning bör utnyttja upphandling som ett verktyg för att komma till rätta med felparkerade elsparkcyklar. 

Här finns rapporten att läsa
 

Taggar: Nyheter

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.