Bild
Nästa artikel
Nya reservatsregler på Kullaberg utreds

Nya reservatsregler på Kullaberg utreds

NYHETER

Länsstyrelsen Skåne lanserar en ny form av föreskrifter i förslaget för det nya naturreservatet på Kullaberg. Regler för friluftslivet ska tas fram av naturvårdsförvaltaren med stöd av ett verksamhetsråd.

– Det här är ett nytänkande jämfört med traditionella föreskrifter. Det ligger helt i linje med att Kullabergs naturreservat är först i Sverige att certifieras som hållbar turismdestination av den europeiska organisationen Europarc. En förutsättning för certifieringen är en nära samverkan mellan Länsstyrelsen, föreningslivet och andra aktörer med verksamhet i området. Nu slår vi fast detta med att föreslå ett verksamhetsråd som får till uppgift att stödja naturvårdsförvaltaren med att anvisa områden för olika evenemang och aktiviteter, säger länsöverdirektör Ola Melin på Länsstyrelsen Skåne.

Tidigare har Kullaberg varit uppdelat i olika naturreservat med olika regler. 2017 förhandlade Länsstyrelsen och Naturvårdsverket fram ett avtal om skogsskötseln med en av de större markägarna, Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen. Avtalet gjorde det möjligt göra hela Kullaberg till ett naturreservat med samma regler. Ett första förslag till föreskrifter för det nya reservatet togs fram i slutet av 2018.

– Kullaberg är en unik plats som bjuder in till aktiviteter, samtidigt som där finns höga naturvärden som behöver skyddas. Vi är övertygade om att det bästa sättet att hantera detta är genom samverkan med aktörerna, säger Christer Persson, biträdande enhetschef på Länsstyrelsen Skåne.

I rådet kommer att ingå representanter för förvaltningen, friluftslivet och naturskyddet från Länsstyrelsen samt representanter för markägare, föreningsliv, näringsliv, kommunen och universitet.


– Förhoppningen är att man kan enas om vilka zoner, platser och tider som är lämpliga för olika aktiviteter. I de fall någon verksamhetsutövare inte får gehör för sina önskemål lämnas frågan vidare till Länsstyrelsen för prövning av dispens från föreskrifterna, säger Christer Persson.

I ett avseende har föreskrifterna skärpts. Beträdnadsförbudet i branterna på norra Kullaberg har utökats till att även omfatta området mellan Josefinelust och Djupadal. Även tiden för förbudet har förlängts för att erbjuda ett bättre skydd för fågellivet. Liksom i det förra förslaget finns ett beträdnadsförbud vid Nimis. Skyltar kommer att sättas upp för att göra klart att det är förbjudet att klättra på Nimis.

Taggar: Nyheter

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.