Nästa artikel
Preem går ut med information om miljövänlig diesel
NYHETER

Preem går ut med information om miljövänlig diesel

Publicerad 13 januari 2020 (uppdaterad 14 januari 2020)
På sociala medier pågår nu en intensiv debatt om talldiesel och dess inverkan på algtillväxt i tanken. Nu reagerar Preem som menar att problemet finns men är olika mellan olika typer av diesel och har sitt ursprung i det vatten som samlas i tanken.
Det kan vara svårt att korrekt avgöra vad som orsakar tekniska problem men Preem menar att många drar felaktiga slutsatser efter ett igensatt bränslefilter när man kört på diesel som innehåller RME (RME är en förkortning av rapsmetylester och en form av FAME, Fatty Acid Methyl Ester, vilket i sin tur är ett samlingsnamn på biodiesel som i huvudsak har vegetabiliska oljor som råvara). RME började tillsättas i standarddiesel i Sverige 2006 för att minska utsläppen av koldioxid.

Symptomen är att motorn börjar gå ojämnt på grund av det igensatta bränslefiltret och det är alger som orsakar det. Dessa trivs utmärkt när dieseln innehåller RME, vilket all diesel gör. Men, menar Preem, det är när denna diesel finns i kombination med vatten som problemet uppstår.

– Det finns en feluppfattning om att alla sorters förnybar diesel beter sig likadant. Preems talloljediesel är en vätebehandlad vegetabilisk olja, så kallad HVO-diesel. Kemiskt är den i stort sett identisk med fossil diesel. Även vid förekomst av vatten i tanken har mikroorganismer mycket svårare att växa till sig i fossil diesel eller HVO, skriver Anders Backman, produktspecialist på Preem, i sin förklaring.

För att mikroberna ska kunna leva krävs vatten och det är nog med lite kondens eller en enstaka vattendroppe. Kolet i bränslet ger dem föda så att de kan föröka sig. Vattnet samlas i botten på tanken och i gränsytan mellan vattnet och dieseln frodas mikroorganismerna och där kan de finnas länge utan att skapa några problem. Men om det blir för mycket mikrober kan det bli problem och en vanlig symptom är att bilen varnar om att bränsletrycket är för lågt.

– Oftast uppstår problemen efter en viss tankning, eftersom innehållet i tanken rörs runt när du fyller på diesel. Mikroorganismerna kan då leta sig in i filtret. När det fastnat för mycket lägger motorn av och det är lätt att tro att det är den senaste dieseln du fyllt på som orsakat problemet, skriver Preem.

Preem förklarar därför hur vattnet kommer in i tanken.

– Enligt Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är det mycket ovanligt att vattnet kommer in via dieseln du tankar på stationen, eftersom bränsleleverantörerna har väldigt god vattenkontroll av bränslet genom förebyggande underhåll och kontroll med tydliga regelbundna rutiner. I stället är det när tanken "andas" in luft och utsätts för temperaturvariationer som det bildas kondensvatten. Vatten kan även komma genom läckage eller högtryckstvättning.

– Diesel med RME ska inte förvaras längre än ett år. Har du ett fordon som blir stående kortare tid än ett år bör du se till att tanken är full för att undvika kondensbildning. Ska du ha fordonet stående i över ett år måste du tömma tanken för att vara på den säkra sidan. Du bör heller aldrig använda diesel med RME som båtbränsle, avslutar Preem informationen med.
Preems definitioner
RME är en förkortning av rapsmetylester och en form av FAME (Fatty Acid Methyl Ester), vilket i sin tur är ett samlingsnamn på biodiesel som i huvudsak har vegetabiliska oljor som råvara.

HVO är en vätebehandlad förnybar olja som kemiskt är i stort sett identisk med fossil diesel. En vegetabilisk olja eller animaliska fetter har processats vidare med vätgas under inverkan av en katalysator för att bli ett drivmedel för dieselmotorer.

Biodiesel är en benämning för dieselbränslen med inblandning av upp till och med 7 volymprocent FAME men också för höginblandade FAME bränslen med 100 procent FAME. Numera används benämningen biodiesel ibland även för HVO som också inblandas i dieselbränslet, vilket är olyckligt eftersom det gör det svårt att vet vad som avses.akta//

RME-inblandning följer svensk standard
För att motorgarantierna skall gälla måste dieselbränslet uppfylla den europeiska standarden för dieselbränsle. Den tillåter idag inblandning av upp till och med 7 volymprocent FAME i dieselbränslet. I Sverige har vi ett dieselbränsle som uppfyller miljöklass 1-kraven enligt en nationell standard som även den tillåter 7 procent FAME. Den uppfyller också den europeiska dieselbränslestandarden men har hårdare krav på några parametrar.

(Källa: Preem)

Inte alla basfordon får använda HVO, exempelvis tillåter inte Fiat detta bränsle. Kontrollera alltid ditt bränsleval med tillverkaren!

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.