Nästa artikel
Rekordlågt antal omkomna under maj
NYHETER

Rekordlågt antal omkomna under maj

Publicerad 15 juni 2021 (uppdaterad 17 juni 2021)
Antalet omkomna i trafiken fortsätter att minska. Under maj 2021 omkom rekordfå i vägtrafiken, endast åtta personer, vilken är en halvering jämfört med maj 2020. Det visar de preliminära uppgifter som kommit in till Transportstyrelsen den 15 juni 2021.
Nollvisionen har haft sina upp- och nedgångar men sedan olycksåret 2018 har siffrorna pekat i positiv riktning, antalet omkomna minskar stadigt. Under maj 2021 omkom åtta personer medan 136 skadades svårt och 1 084 lindrigt. Så få omkomna har inte setts sedan statistiken började föras. Medelantalet omkomna i maj månad, under de föregående fem åren 2016-2020, är 23 personer. Sett mot denna snittsiffra når årets maj endast en tredjedel. Dessa glädjande preliminära siffror rapporterar Transportstyrelsen idag den 15 juni men det finns anledning att påpeka att även antalet körda mil minskat.

I april skrev vi om att den totala körsträckan för personbilar minskade med sex procent jämfört med 2019, körsträckan per bil uppmättes av Trafikanalys till 1 100 mil vilket är den lägsta noteringen sedan 1999. Körsträckan för alla svenskregistrerade personbilar var 6 282 miljoner mil under 2020 och det var andra året i rad som den totala körsträckan för personbilar minskade. Om den totala körsträckan fortsätter att minska under 2021 finns det ännu ingen statistik på.

Den genomsnittliga årliga körsträckan varierar beroende på typ av ägare. Personbilar som ägs av privatpersoner kördes i genomsnitt 1 060 mil och de som ägs av en juridisk person 1 222 mil. Längst körs taxibilar, i genomsnitt 5 488 mil under 2020, vilket är en minskning med 981 mil (15 procent) jämfört med året innan.

Husbilarnas körsträckor minskade dock betydligt mer än så. 2019 fanns det 92 600 husbilar som var i trafik någon gång under året och de kördes enligt Trafikanalys 51 926 146 mil, vilket ger en genomsnittlig körsträcka på 560 mil. 2020 fanns 95 636 husbilar med en sammantagen körsträcka på 33 966 938 mil vilket ger en körsträcka på 355 mil. Det är följaktligen en minskning av varje husbils körsträcka med cirka 37 procent.

Detta kan vara en del av förklaringen till årets låga antal omkomna i trafiken. Sex av de omkomna personerna hade färdats i personbil och två var övriga trafikanter, hälften omkom i singelolyckor och tre av de omkomna var över 65 år.

– Det är första gången vi noterar så få omkomna i maj månad. Antalet döda är under hälften än snittet för samma månad för de senaste tio åren, säger Khabat Amin, statistiker på Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen brukar även rapportera hur situation är på rullande årsbasis. Under de senaste tolv månaderna (juni 2020–maj 2021) har 179 personer omkommit i vägtrafiken medan det under de senaste föregående tolv månaderna (juni 2019–maj 2020) omkom 210 personer. Jämför man med ett fem-års medelvärde för motsvarande tidigare tolv-månadersperioder har antalet omkomna minskat med 33 procent.

Nu när vi står inför midsommarhelgen då trafiken vanligtvis ökar brukar det innebära fler olyckor. Transportstyrelsen manar till försiktighet, både med resor i sig samt uppträdandet i trafiken. Sedan 2010 har i genomsnitt 5 personer omkommit och drygt 230 personer skadats varje år i trafiken under midsommarhelgen.

– De mest olycksdrabbade dagarna kring midsommar är torsdagen före och söndagen efter midsommarafton. Det är då de flesta åker till och från sitt firande, säger Khabat Amin.

Uppgifterna om skadade och omkomna bygger på polisens rapportering till Transportstyrelsens olycksdatabas Strada. I polisens rapportering är singelolyckor den vanligaste olyckstypen under midsommarhelgen.
 

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.