Nästa artikel
Årets trafikkaos hittar du här
TRAFIK

Årets trafikkaos hittar du här

Publicerad 10 maj 2014 (uppdaterad 11 maj 2014)
Trafikverket har sammanställt årets stora vägarbeten. Vi återger här deras uppgifter om vilka platser som berörs.

Väg

Sträcka

Km

Åtgärd

E4 E4 Trafikplats Ersnäs, Luleå kommun 2 Ombyggnation av korsning till planskild korsning
E4 E4, Kalix-Lappbäcken, mellan korsning väg E4/720 och väg E4/711,   Kalix kommun 11 Ombyggnation av vägsträcka från ej mittseparerad 1+1-väg till mittseparerad 2+1-väg
E4 E4 Boviken-Norrfjärden, mellan infart Iadrike camping/E4 och norr om   trafikplatsen i Boviken 9 Breddning av väg, ombyggnad av väg från ej mittseparerad 1+1-väg till   2+1-väg med mittseparering. Två planskilda korsningar. Ersättningsvägar.Gång- och cykelbro parallellt med E4.

 

Mitt

Väg

Sträcka

Km

Åtgärd

E4 Del genom Härnösand 5,5 Beläggnings- samt fräsningsarbeten
E4 Sundsvall
E4 Trafikplats Gävle Västra-trafikplats Älvkarlen 70 Vägbanorna på motorvägen är idag delade av en naturyta. Räcken ska sättas i båda vägbanekanterna längs hela sträckan, cirka 35 km. Gäller både för söder- och norrgående vägbanor.
Väg 296/310 Los 65 Bärlager- och beläggningsarbeten

  

Stockholm

Väg

Sträcka

Km

Åtgärd

Väg 277 Lindingövägen/Trafikplats Värtan Trafiken i riktning mot Ropsten/Lidingö flyttas upp på den nybyggda trafikplatsen. Detta är ett led i att Norra Länken håller på att färdigställas, samt trafiken i riktning mot Stockholm flyttas upp på den nybyggda trafikplatsen.
E4/E20 E4/E20 Norra länken Påfarten till E4/E20 Norra länken från Norrtull stängs av helt. Trafiken leds om via Haga Norra alternativt Norra Stationsvägen och Solnavägen.
E4/E20 E4/E20 Essingeleden vid Karlbergsparken Essingeleden i norrgående riktning stängs då och då av ca 15, endast natt.
E18 Barkarby Byggnation av nya Barkarbybron. Projekt Mälarbanan leder över trafiken på E18 från ena körbanan till den andra, fyra filer blir två.
E18 Trafikplats Viggbyholm 1 Ny bro över E18
Väg 222 Påfart Björknäs Ny påfartsramp till väg 222
E4 Trafikplats Kristineberg Ny trafikplats med nya ramper
Väg 77 Midsjö-Rimbo Gång- och cykelbana
E18/E20 Frescati-Bergshammra 3 Ombyggnad, från 2 till 3 körfält
E4 Norrtull-Haga norra 1,3 Ombyggnad, från 2 till 3 körfält
E4 Trafikplats Järva Krog 0,3 Ombyggnad, nya trafiksignaler
E4 Trafikplats Rotebro-Glädjen 1,2 Bullerreducerande beläggning

 

Öst

Väg

Sträcka

Km

Åtgärd

E18 Strö-Eriksberg 17,5 Underhållsbeläggning
E18 Västjädramotet-Västerleden 6 Underhållsbeläggning
Väg 66 Västerås-Surahammar 18,0 Underhållsbeläggning
E18 Västerås-Sagån 10 Ombyggnad av en trefältsväg till motorväg
E4 E-län-Nyköping norrgående 33 Underhållsbeläggning norrgående och beläggning ramper på trafikplatser båda riktningarna
Väg 55 Yxtatorpet-Malmköping 7 Mötesfri landsväg (nybyggnation, beläggning och mitträcken)
Väg 55 Valla-Flen 13 Mötesfri landsväg (ombyggnation, beläggning och mitträcken)

 

Väst

Väg

Sträcka

Km

Åtgärd

Väg 587 Jordfallsbron 0,7 Utbyte kantbalk och åtgärder på 6 övergångskonstruktioner
E6 Trafikplats Torp Ny trafikplats och bro över E6
E6 Trafikplats 43 Halmstad S-trafikplats 59 Onsala 110 Investerings- och underhållsåtgärder
E6 Varla Riskreducerande åtgärder
Väg 760/761 Träslövsläge Cirkulationsplats
Väg 163 Sportshopen-Grebbestads camping Gång- och cykelväg

 

Syd

Väg

Sträcka

Km

Åtgärd

E6 E6/inre Ringvägen Ombyggnad av trafikplats Spillepengen
Väg 21 Önnestad-Vanneberga 8 Ny 2+1-väg mellan Önnestad och Vanneberga (Vinslöv)
E4 E4 Jönköping-Huskvarna 3 Förbättringsåtgärder för ökad framkomlighet och säkerhet, vid trafikplatserna A6, Ekhagen, Österängen samt på sträckan mellan Ekhagen och A6.

Klicka på kartan så blir den större

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.