Bild
Nästa artikel
Årets trafikkaos hittar du här

Årets trafikkaos hittar du här

TRAFIK

Trafikverket har sammanställt årets stora vägarbeten. Vi återger här deras uppgifter om vilka platser som berörs.

Väg

Sträcka

Km

Åtgärd

E4

E4 Trafikplats Ersnäs, Luleå kommun

2

Ombyggnation av korsning till planskild korsning

E4

E4, Kalix-Lappbäcken, mellan korsning väg E4/720 och väg E4/711,   Kalix kommun

11

Ombyggnation av vägsträcka från ej mittseparerad 1+1-väg till mittseparerad 2+1-väg

E4

E4 Boviken-Norrfjärden, mellan infart Iadrike camping/E4 och norr om   trafikplatsen i Boviken

9

Breddning av väg, ombyggnad av väg från ej mittseparerad 1+1-väg till   2+1-väg med mittseparering. Två planskilda korsningar. Ersättningsvägar.Gång- och cykelbro parallellt med E4.


 

Mitt

Väg

Sträcka

Km

Åtgärd

E4

Del genom Härnösand

5,5

Beläggnings- samt fräsningsarbeten

E4

Sundsvall

 

 

E4

Trafikplats Gävle Västra-trafikplats Älvkarlen

70

Vägbanorna på motorvägen är idag delade av en naturyta. Räcken ska sättas i båda vägbanekanterna längs hela sträckan, cirka 35 km. Gäller både för söder- och norrgående vägbanor.

Väg 296/310

Los

65

Bärlager- och beläggningsarbeten

  

Stockholm

Väg

Sträcka

Km

Åtgärd

Väg 277

Lindingövägen/Trafikplats Värtan

 

Trafiken i riktning mot Ropsten/Lidingö flyttas upp på den nybyggda trafikplatsen. Detta är ett led i att Norra Länken håller på att färdigställas, samt trafiken i riktning mot Stockholm flyttas upp på den nybyggda trafikplatsen.

 E4/E20

E4/E20 Norra länken

 

Påfarten till E4/E20 Norra länken från Norrtull stängs av helt. Trafiken leds om via Haga Norra alternativt Norra Stationsvägen och Solnavägen.

E4/E20

E4/E20 Essingeleden vid Karlbergsparken

 

Essingeleden i norrgående riktning stängs då och då av ca 15, endast natt.

E18

Barkarby

 

Byggnation av nya Barkarbybron. Projekt Mälarbanan leder över trafiken på E18 från ena körbanan till den andra, fyra filer blir två.

E18

Trafikplats Viggbyholm

1

Ny bro över E18

Väg 222

Påfart Björknäs

 

Ny påfartsramp till väg 222

E4

Trafikplats Kristineberg

 

Ny trafikplats med nya ramper

Väg 77

Midsjö-Rimbo

 

Gång- och cykelbana

E18/E20

Frescati-Bergshammra

3

Ombyggnad, från 2 till 3 körfält

E4

Norrtull-Haga norra

1,3

Ombyggnad, från 2 till 3 körfält

E4

Trafikplats Järva Krog

0,3

Ombyggnad, nya trafiksignaler

E4

Trafikplats Rotebro-Glädjen

1,2

Bullerreducerande beläggning

 

Öst

Väg

Sträcka

Km

Åtgärd

E18

Strö-Eriksberg

17,5

Underhållsbeläggning

E18

Västjädramotet-Västerleden

6

Underhållsbeläggning

Väg 66

Västerås-Surahammar

18,0

Underhållsbeläggning

E18

Västerås-Sagån

10

Ombyggnad av en trefältsväg till motorväg

E4

E-län-Nyköping norrgående

 

33

Underhållsbeläggning norrgående och beläggning ramper på trafikplatser båda riktningarna

Väg 55

Yxtatorpet-Malmköping

7

Mötesfri landsväg (nybyggnation, beläggning och mitträcken)

Väg 55

Valla-Flen

13

Mötesfri landsväg (ombyggnation, beläggning och mitträcken)

 

Väst

Väg

Sträcka

Km

Åtgärd

Väg 587

Jordfallsbron

0,7

Utbyte kantbalk och åtgärder på 6 övergångskonstruktioner

E6

Trafikplats Torp

 

Ny trafikplats och bro över E6

E6

Trafikplats 43 Halmstad S-trafikplats 59 Onsala

110

Investerings- och underhållsåtgärder

E6

Varla

 

Riskreducerande åtgärder

Väg 760/761

Träslövsläge

 

Cirkulationsplats

Väg 163

Sportshopen-Grebbestads camping

 

Gång- och cykelväg

 

Syd

Väg

Sträcka

Km

Åtgärd

E6

E6/inre Ringvägen

 

Ombyggnad av trafikplats Spillepengen

Väg 21

Önnestad-Vanneberga

8

Ny 2+1-väg mellan Önnestad och Vanneberga (Vinslöv)

E4

E4 Jönköping-Huskvarna

3

Förbättringsåtgärder för ökad framkomlighet och säkerhet, vid trafikplatserna A6, Ekhagen, Österängen samt på sträckan mellan Ekhagen och A6.

Taggar: Nyheter

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.