Bild
Nästa artikel
Så här ser sommarens vägarbeten ut

Så här ser sommarens vägarbeten ut

NYHETER

Snart är sommaren här och med den de årliga vägarbeten som behövs och därför har Trafikverket nu publicerat kartan som visar var man kan räkna med trafikstörningar.

De stora underhållsarbeten som utförs under sommaren görs under den perioden eftersom arbetspendlingen och yrkestrafiken då är mindre intensiv. De huvudsakliga vägarbeten som Trafikverket utför är att bygga nya vägar, asfaltera om, bredda befintliga vägar, separera vägbanorna samt underhålla broar och tunnlar.

– Volymen på våra vägarbeten i sommar är ungefär densamma som tidigare år. Vägarbetena genomförs i hela landet för att öka tillgänglighet, trafiksäkerhet och även förbättra för kollektivtrafiken, säger Jonas Eliasson, tillgänglighetsdirektör på Trafikverket. 

I slutet av maj ska det komma nya riktlinjer för hur inrikesresorna bör ske från Folkhälsomyndigheten.

Här nedan finns ett urval med de vägarbeten som påverkar trafiken mest. Hela listan på samtliga vägarbeten län för län finns på Trafikverkets hemsida.
 
Sommarens största vägarbeten

• Göteborg: Västlänken bygger en järnvägstunnel med tre centrala stationer, Älvsborgsbron renoveras, Gullbergstunneln byggs i centralenområdet och dessutom pågår en mängd andra arbeten.

• Längre söderut byggs E4 förbi Ljungby i Småland ut till motorväg.

• I Stockholmsområdet görs bland annat förbättringar på Essingeleden och för kollektivtrafiken längs E18 Stocksund – sträckan mellan Danderyds kyrka och Lahäll – där körfälten breddas för att bussar ska komma fram snabbare och säkrare, och trafiken flyta bättre.

• Korsningen Ekebykorset på E18 i Karlskoga byggs om för att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten.

• Flera beläggningsåtgärder och även brounderhåll görs längs Norrlandskusten, på E4 mellan Gävle och Örnsköldsvik.

• I Norrbotten görs flera arbeten på den normalt sett intensiva pendlarsträckan längs väg 97, bland annat genomförs arbeten med mittseparering för att öka trafiksäkerheten.

Hela listan på samtliga vägarbeten län för län finns på Trafikverkets hemsida.

Taggar: Nyheter
Så här ser sommarens vägarbeten ut

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.