Bild
Nästa artikel

Sänkta hastigheter i Stockholm

NYHETER

Halterna av skadliga partiklar i luften är för höga på vissa vägsträckor av E4 och E18 i Stockholms län. Därför sänker Trafikverket hastigheten på dessa sträckor från den 1 november 2014.

Enligt Trafikverket genomförs hastighetssänkningarna för att minska halterna av skadliga ämnen i luften men också för att få en bättre rytm i trafiken och skapa längre vägsträckor med samma hastighet. I Täby, Danderyd och Sollentuna får några sträckor sänkt hastighet under vintern pga att många använder dubbdäck. Dubbdäcken är en av de viktigaste orsakerna till de höga partikelhalterna. Under sommaren höjs hastigheten.

Partiklar i luften är ett problem i många tätorter. De uppstår när dubbdäcken under vintern nöter mot asfalt och river loss dem ur beläggningen. Den hastighet som bilister kör i påverkar slitaget samt mängden partiklar och hur mycket de virvlar upp.

Halterna mäts regelbundet och överskrider på vissa ställen de gränsvärden som finns i EU-direktiv och svenska miljökvalitetsnormer. Trafikverket skriver att undersökningar visar att dubbdäck, bilars hastighet och mängden trafik som går på en väg är de faktorer som mest påverkar halterna av partiklar. Dessa kartläggningar visar också att det inte räcker med enskilda åtgärder för att klara gränsvärdena, utan flera parter behöver samarbeta med flera parallella åtgärder.

Här ser du de nya hastigheterna på kartor
Taggar: Nyheter

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.