Bild
Nästa artikel

Satsning på säkerhet vid vägbyggen

NYHETER

Minst 300 olyckor inträffar årligen i samband med vägarbeten. För att ytterligare förbättra säkerheten vid vägarbeten inför NCC ett nordiskt koncept för ökad säkerhet och framkomlighet, NCC ViaSafe.

– NCC har en nollvision för olyckor kopplat till arbetet och Trafikverket en nollvision för olyckor på vägarna, vilken vi delar. Vi vill tillsammans med våra kunder på ett påtagligt sätt bidra till att öka säkerheten och framkomligheten på vägarna, säger Henrik Lövgren, chef för Vägservice Sverige, NCC Roads.

De senaste åren har kraven från myndigheter och allmänhet på bättre och snabbare avspärrningar i samband med vägarbeten ökat. Flyter trafiken bra förbi ett vägarbete minskar också utsläppen liksom risken för olyckor som både är tragiska och kostsamma.

– Vi har arbetat med planering och skyltning vid alla typer av vägarbeten i många år. När vi nu samlar all vår kunskap och kompetens på nordisk nivå kan vi vara ett ännu bättre stöd för nya och befintliga kunder. Det ska vara säkert att passera pågående vägarbeten och att arbeta vid dem, säger Henrik Lövgren.

Majoriteten av de som skadas i samband med vägarbeten är bilister. På det statliga vägnätet är det främst s.k. upphinnandeolyckor som sker på grund av köbildning, medan det på mindre och kommunala vägar är oskyddade trafikanter, gång- och cykeltrafikanter som drabbas mest. Endast i 5 procent av olyckorna skadas en vägarbetare.

Taggar: Nyheter

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.