Bild
Nästa artikel
Spännande vattenpark ska skapas i Västerås

Spännande vattenpark ska skapas i Västerås

NYHETER

Nästa sommar ska Västerås nya vattenpark med bland annat grillplatser stå klar. Norconsults experter inom miljö och VA står bakom projekteringen av den nya parken i Johannisberg.

Västerås stad och Mälarenergi AB planerar att anlägga en vattenpark i Johannisbergsområdet strax sydväst om Västerås. Även om syftet med vattenparken är att rena vattnet i Kapellbäcken och därigenom förbättra vattenkvalitén i Mälaren blir den även ett lyft för friluftsliv och rekreation samt främjar biologisk mångfald.

Vattenparken beräknas bli 13 hektar stor, där nästan hälften av parken kommer att bestå av vattenytor i form av sex dammar med olika djup och form, samt en mindre bäck. Vattenparken får sittplatser, grillplatser, stigar och bryggor.

– Vi har jobbat brett över teknikgränserna i detta projekt, säger uppdragsledare David Reuterskiöld och Alexander Grossmann som arbetat länge med projektet. Uppdraget har omfattat hela kedjan från design av dammar och våtmarksytor och tillståndsprövning vid mark- och miljödomstolen till detaljprojektering av dammar , pumpstation och intagsanordningar samt framtagande av förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenör.

Vattenparken ingår i ett omfattande EU-projekt (LIFE IP Rich Waters) som omfattar flera delprojekt i länet, med syfte är att förbättra vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag. Tanken är att hela vattenparken ska vara klar innan sommaren 2021.
Taggar: Nyheter

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.