Bild
Nästa artikel
 Stabil husvagnsmarknad – fortsatt osäkra husbilssiffror

Stabil husvagnsmarknad – fortsatt osäkra husbilssiffror

NYHETER

Husvagnsmarknaden är närmaste oförändrad mellan 2018 och 2019 medan husbilsmarknaden uppvisar en halvering. Statistiken är dock både svårtolkad inom och mellan åren och fortfarande växer antalet husbilar i trafik.

När 2019 nu är till ända, står det klart att antalet nyregistrerade husvagnar fortsätter att ligga på samma nivå som under de senaste åren, det skiljer endast 56 vagnar eller 1,67 procent, mellan 2018 och 2019 års siffror rapporterar HRF.

Beträffande antalet kundlevererade husbilar är osäkerheten fortsatt stor, detta beroende på det stora antal husbilar som under juni 2018, som en följd av bonus-malus-införandet, inregistrerades för att omedelbart därefter ställas av och som under de månader som därefter följt har levererats till kund.

Husvagnsregistreringar för december 2019

Under december månad 2019 registrerades 68 husvagnar. (Motsvarande månad förra året registrerades 54 stycken.) Totalt under 2019 betyder det 3 293 registrerade husvagnar mot 3 349 under hela 2018 vilket innebär en minskning med 1,67 procent.

Husbilsregistreringar för december 2019

December månads husbilsregistreringar visar 177 stycken, medan det i december föregående år registrerades 73 husbilar. Under kalenderåret 2019 har det totalt registrerats 4 155 husbilar, medan det under 2018 registrerades 7 218 stycken. Detta innebär en minskning med 42,44 procent för år 2019.

Stora skillnader mellan olika statistiksammanställare

Det som alla är överens om är att införandet av den nya mätmetoden WLTP (steg två i bonus malus) flyttar försäljning mellan olika månader på ett sätt som gör jämförelser såväl mellan år som inom år mycket svåra. Halvårsskiftet 2018 infördes steg ett i bonus-malus och vid årsskiftet 2019/2020 steg två. HRF upphörde därför med sin månadsvisa statistik under en period då nyregistreringssiffrorna i juni 2018 sköt i höjden för att de fordon som inregistrerades då slapp skattehöjningen. Motsvarande situation uppstod återigen under december 2019 varför ökningen på cirka 230 procent knappast speglar verkligheten. På årsbasis uppges en minskning för husbilsregistreringarna på cirka 45 procent, men inte heller det lär spegla situationen.


Olika statistikföretag ger dessutom något olika siffror beroende på hur de filtrerar dessa. HRF redovisar 177 nyregistrerade husbilar under december, Trafikanalys (SCB) 188 samt statistikföretaget Vroom 166.  På årsbasis redovisar HRF 4 155, Trafikanalys 4 721 medan Vroom redovisar 3 689. De ovanligt stora skillnaderna beror på hur lagerbilar redovisas, en bil som registreras in i december 2019 för att undgå skattehöjningen faller ur statistiken på olika sätt mellan de olika statistiksammanställarna. Likaså behandlas årsmodeller och parallellimport på olika sätt.

Även årssiffrorna för samma statistikföretag blir svårtolkade. 2018 års siffror var antagligen något högre än de verkliga då det fortfarande vid årsskiftet 2018/2019 fanns husbilar som inte slutlevererats till konsument trots att de registrerats in före halvårsskiftet 2018. Motsatsen gäller för 2019, fler husbilar har nått slutkonsument än vad statistiken visar. Statistikmässigt månadsredovisades de som sålda i juni 2018 då Trafikanalys redovisade 3 364 nyregistreringar mot 1 152 i juni 2017 och 621 i juni 2019. När dessa avvikelser som vid det gångna årsskiftet hamnar i december blir även årssiffrorna "fel" och ett antal fordon registrerades 2019 men når konsument 2020. Det finns dock fog att anta att antalet kvarvarande lagerbilar vid årsskiftet 2018/2019 som inregistrerades i juni 2018 var fler än de extra inregistreringar som gjorts inför 2020. Några exakta tal blir därför svåra att visa upp men statistiken från Trafikanalys säger 7 356 för år 2017, 7 856 för år 2018 samt 4 721 för år 2019.

Jämför man istället andra halvåret 2017 då det inregistrerades 2 932 husbilar med 2018 då de var 1 100 och 2019 med 2 115 framträder en annan och betydligt mindre dramatisk bild, inte minst därför att 2019 års siffror borde vara i underkant när det gäller slutleveranser till kund. Visserligen ligger 2019 års siffror påtagligt lägre än de från 2017 men 2016 uppvisade 2 441 och 2015 visade 1 962. I sammanhanget kan även nämnas att marknaden i Europa som helhet är mycket stark och för andra gången någonsin passerar 200 000 för husbilar och husvagnar sammantaget.

Decembersiffrorna visar även udda tal för övriga fordonsslag och under december 2019 nyregistrerades enligt Vroom 48 365 personbilar vilket är en ökning med 106,6 procent jämfört med december föregående år. Åtminstone enligt statistiken är bäst att tillägga. Det är sannolikt att inte personbilsförsäljningen dubblerats och husbilsförsäljningen tredubblats just denna månad räknat som kundleveranser.

Vroom uppger att "av de personbilar och lätta lastbilar som nyregistrerads i december stod 38 procent respektive 55 procent kvar i bilhandelns lager den 31/12. För personbilar handlar det om cirka 18 500 bilar och för lätta lastbilar cirka 6 000 bilar. Till detta kommer ytterligare ca 10 000 personbilar och 1 100 lätta lastbilar som nyregistrerats i oktober och november men som heller inte hade lämnat bilhandelns lager vid årsskiftet". Detta ger en delbild av läget som i viss utsträckning kan antas gälla även för husbilar.

De skriver vidare att "Situationen liknar mycket den i juni 2018 då ännu större volymer bilar registrerades för att undvika höjd fordonsskatt, då inför införandet av Bonus Malus. Den gången tog det 10 månader innan 80 procent av de bilar nyregistrerats i bilhandelns lager hade nått en slutkund. Mycket talar för att det stora antalet nyregistreringar i december kommer att påverka bilmarknaden under stora delar av 2020".

Totalt uppger Vroom att det under helåret 2019 nyregistrerades 352 716 personbilar vilket är en ökning med 1,6 procent jämfört helåret 2018. I denna siffra ingår de 3 689 husbilarna. Batteridrivna elbilar svarade för 3,4 procent varför höga procentuella ökningar för dessa inte ger så stor total ökning i antal fordon. Privatmarknaden för personbilar uppges ha minskat med åtta procent under 2019 jämfört med 2018.

Enligt fordonsauktionsföretaget BCA Vehicle Remarketing såldes det under december månad 72 834 begagnade bilar till privatpersoner (fördelat på bilhandeln, 34 987, privatmarknaden 35 418 och företag 2 429), vilket är en ökning med 2,7 procent jämfört med samma månad förra året.

Taggar: Nyheter

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.