Nästa artikel
Stabiliserad husvagnsmarknad men svårmätta husbilssiffror
NYHETER

Stabiliserad husvagnsmarknad men svårmätta husbilssiffror

Publicerad 1 oktober 2019 (uppdaterad 8 oktober 2019)
Att det kommer att fortsätta att vara svårt att tyda statistiken för husbilsregistreringarna framstod som sannolikt redan för ett år sedan men det ser ut som att kunderna väljer begagnat och egenimport framför fabriksnya. Vinsten för miljön ser därmed ut att gå om intet.

Även i september låg antalet nyregistrerade husvagnar på samma nivå som under föregående år, det skilde bara en enhet, vilket innebär att den ackumulerade nedgången minskat ytterligare.

När det gäller antalet nyregistrerade husbilar är läget fortsatt osäkert. Fjolårets ”bonus-malus-effekt” gav exceptionellt låga registreringssiffror under september 2018, vilket gör en direkt jämförelse missvisande.

Klart är dock att 2019 års siffror ligger på samma nivå som 2014 och 2015, med den stora skillnaden att privatimporten utgör en större andel, något som HRF redan tidigt befarade skulle bli en följd av den nya, WLTP-baserade beskattningen.

Husvagnsregistreringar för september 2019

Under september månad 2019 registrerades 193 husvagnar. (Motsvarande månad året dessförinnan registrerades 194 stycken.) Hittills under 2019 betyder det 2 891 registrerade husvagnar mot 2 974 under samma period 2018. I procent innebär detta en minskning med 2,79 procent.

Husbilsregistreringar för september 2019

September månads husbilsregistreringar visar 233 stycken, medan det i september föregående år registrerades 139 husbilar. Hittills under kalenderåret 2019 har det totalt registrerats 3 490 husbilar, medan det under motsvarande period 2018 registrerades 6 871 stycken. I procent innebär detta en minskning med 49,21 procent för år 2019.

Referens

BCA redovisar att det under september månad såldes 94 825 begagnade bilar till privatpersoner fördelat på bilhandeln, 43 424, privatmarknaden 48 937 och företag 2 464, vilket är en minskning med 5,2 procent jämfört med samma månad förra året. Bilhandeln sålde totalt 43 424 begagnade bilar till privatpersoner under september månad, vilket är en ökning med 2,5 procent jämfört med samma månad förra året.

48 937 bilar bytte ägare mellan privatpersoner i september månad, vilket är en minskning med 10 procent jämfört med samma månad förra året.

Statistikföretaget Vrooms statistik visar effekterna av införandet av bonus-malus.

Precis som i juli och augusti ökade bilmarknaden kraftigt även i september månad. Totalt nyregistrerades 26 505 personbilar och 3 666 lätta lastbilar vilket är en uppgång med 39 procent respektive 43 procent. Tittar man på försäljning nya bilar så ökade personbilsmarknaden med 21 procent och marknaden för lätta lastbilar med 9 procent.

Vroom poängterar att den främsta anledningen till den kraftiga uppgången av framförallt nyregistreringar under det senaste kvartalet  är införandet av bonus malus den 1 juli 2018. Detta innebar att stora volymer bilar nyregistrerades i juni månad 2018 varefter väldigt få bilar registrerades under de närmaste månaderna efteråt. För husbilar är ökningen 88 procent och nådde under september 188 enheter och deras totalsiffra för 2019 är 3 087 vilket är en minskning med 52 procent. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton ökade i september med 43 procent men årssiffran visar en minskning med 24 procent.

Bilhandelns begagnatförsäljning av bilar upp till tio år ökade i september med 3 procent jämfört med september 2018. Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning var 59 dagar.

På privatmarknaden såldes i september 12 773 nya bilar vilket är en ökning med 18 procent jämfört med september 2018. Hittills i år har 110 653 nya personbilar sålts på privatmarknaden vilket är en minskning med 17 procent jämfört med samma period 2018.

Svårtolkad statistik

Utöver det ovanligt låga antalet inregistrerade bilar oavsett typ direkt efter skattehöjningen halvårsskiftet 2018 kommer den nya beräkningsgrunden WLTP som ny faktor denna månad, men även resten av 2019. Förskjutningen av kundernas inköp till före vissa tidpunkter gör månadsvisa jämförelser förvillande. Det framstår som sannolikt att det även denna månad finns en viss överregistrering av bilar som inte sålts till slutkund utan registreras in för att undvika den nya skattehöjningen. En annan faktor som uppmärksammats allt mer är att direktimporten av äldre husbilar som inte omfattas av bonus-malus ser ut att öka för inget tyder på att det allmänna intresset för husbilar minskat. Detta kan utläsas i skillnaden mellan i första hand de siffror för husbilar som HRF och Trafikanalys (SCB) redovisar. HRF uppger 3 490 medan Trafikanalys redovisar 3 997 (totalt förra året 7 438 enligt SCB). Skillnaden i antalet sålda 2019 mellan HRF samt SCB kan antas vara lagerfordon som inregistrerats före halvårsskiftet 2018 samt direktimport.

Många handlare skickar även signaler om ökad efterfrågan på begagnade husbilar men här saknas statistik. Skillnaden i vilka husbilar som efterfrågas bör även ställas i relation till den allt svagare kronan som inneburit prishöjningar på nya fordon. Ser man till efterfrågan på ställplatser redovisas en fortsatt ökning och till och med rekordnivåer. Därför finns inget som tyder på ett minskat intresse, mer på en förändring i efterfrågemönstren. Dock skulle det sannolikt rullat fler husbilar med den senaste avgasreningstekniken på våra vägar om inte bonus-malus höjt skatten på nya husbilar.

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.