Bild
Nästa artikel

Ställplats på Öland får mothugg

NYHETER

Den planerade nya ställplatsen vid Linnés Neptuni Åkrar kommer att tas upp av Mark- och miljödomstolen i Växjö efter ett överklagande.

I augusti 2014 beslöt samhällsbyggnadsnämnden i Borgholms kommun att ge klartecken till en markägare att anordna ställplatser vid Neptuni Åkrar på Öland. Beslutet överklagades med motiveringen att det skulle inkräkta på den alvarsliknande marken längs med Linnés Neptuni åkrar.

För dig som inte känner till platsen så går vägsträckan som skulle få denna ställplats från Ölands norra udde utmed Kalmarsund ner mot Byxelkrok. Den anses vara en av de vackraste vägsträckorna på Öland och lockar till sig många turister.

Kommunens beslut överklagades till Länsstyrelsen med motiveringen att ställplatsen skulle förändra områdets karaktär, men när frågan behandlade häromveckan avslogs den.

Länsstyrelsen menar på att påverkan på naturen inte skulle vara påtaglig. Länsstyrelsen skriver som motivering att området under större delen av året kommer att ge samma öppna och obebyggda intryck som det ger i dag då den faktiska användningen som ställplats till största delen, av naturliga skäl, begränsas till sommarhalvåret.

Även Länsstyrelsens beslut har överklagats och ärendet ligger nu hos Mark- och miljödomstolen i Växjö.
Taggar: Nyheter

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.