Bild
Nästa artikel
Starkare belysning ger fler trafikdöda

Starkare belysning ger fler trafikdöda

Nyheter

Starkare gatubelysning kan leda till högre hastigheter och att fler omkommer i trafiken, visar en studie som VTI genomfört.

Om gatubelysningen skruvas upp finns risken att trafikanterna ökar hastigheten, konstaterar VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, i en ny rapport. VTI gav sex försökspersoner i uppgift att köra en rutt i Linköping både i dagsljus och i mörker. Körningen filmades och hastigheten registrerades kontinuerligt.

Resultatet visar att hastigheten ökade med 2,8 procent när en obelyst gata försågs med belysning som motsvarar 30 lux. Om belysningsstyrkan i stället ökade från 15 till 30 lux ökade hastigheten med 1,7 procent.

”Det kan låta som små ökningar, men man ska ha i åtanke att konsekvensen av en olycka ökar betydligt mer än så”, skriver VTI och pekar på tidigare forskning som visar att 2,8 procent högre hastighet i tätort innebär nio procent fler trafikdöda.

I Sverige omkommer ungefär 30 fotgängare varje år i mörkerolyckor. En fördubbling av belysningsstyrkan skulle öka den siffran med ytterligare tre, bedömer VTI.

Forskarna påpekar att underlaget med bara sex försökspersoner är litet och att resultatet ”måste tolkas med stor försiktighet”, men drar samtidigt slutsatsen att ”en hög belysningsnivå knappast bidrar till trafiksäkerheten”.

”Mycket talar för att belysningsnivåerna i tätort kan sänkas utan att trafiksäkerheten försämras. Däremot måste tryggheten beaktas; nivåerna får inte bli så låga att gatorna upplevs som otrygga”, skriver VTI i rapporten och konstaterar att det finns anledning att närmare studera sambandet mellan ökad belysning och ökad hastighet.

 

Taggar: Nyheter, Hem

Kommentarer

#1
Magnus Lundin
2013-06-11 22:26

Intressant artikel! Det vore intressant att få en länk till källan för studien. Vilket urvalskriterium, antal test samt tidpunkt för dem är info jag nyfiken på!

Magnus
http://www.uttaget.se - Lampor & Belysning på nätet.

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.