Bild
Nästa artikel
Stort statistiskt tapp för husbilar

Stort statistiskt tapp för husbilar

NYHETER

Införandet av bonus-malus vid halvårsskiftet 2018 ger det här månadsskiftet ett kraftigt avtryck i statistiken. Den nedgång som statistiken visar är dock skimär då siffrorna 2018 var uppblåsta för att undvika skattehöjningen.

Under juni månad i fjol inregistrerades, inför införandet av bonus-malus-systemet, 3 338 nya husbilar i Sverige. Drygt 2/3 av dessa var emellertid inte sålda till kund, utan ställdes av omedelbart efter att de inregistrerats, detta för att de skulle beskattas enligt det gamla systemet när de väl sålts.

Alla dessa inregistrerade och osålda husbilar har, som vi tidigare berättat påverkat nyregistreringsstatistiken ända sedan juli månad i fjol. Den ackumulerade nedgång som nyregistreringssiffrorna visar, ligger således långt ifrån sanningen.

Beträffande antalet nyregistrerade husvagnar, så ligger detta på i stort sett samma nivå som under juni 2018. Detta betyder att den ackumulerade nedgången under 2019 fortsätter att minska.

Husvagnsregistreringar för juni 2019

Under juni månad 2019 registrerades 458 husvagnar. (Motsvarande månad året dessförinnan registrerades 472 stycken.) Hittills under 2019 betyder det 1 962 registrerade husvagnar mot 2 095 under samma period 2018. Detta innebär en minskning med 2,96 procent.

Husbilsregistreringar för juni 2019

Juni månads husbilsregistreringar visar 549 stycken, medan det i juni föregående år registrerades 3 338 husbilar. Hittills under kalenderåret 2019 har det totalt registrerats 2 296 husbilar, medan det under motsvarande period 2018 registrerades 6 380 stycken. I procent innebär detta en minskning med 64,01 procent för år 2019.

Referens


Som väntat blev det en mycket kraftig minskning av nyregistreringar i juni månad och det gäller inte bara husbilar. Totalmarknaden för personbilar backade med 50 procent och lätta lastbilar med 73 procent jämfört med juni 2018. Anledningen till dessa stora nedgångar är främst bonus malus-systemet som infördes den 1 juli 2018. Detta fick till följd att stora volymer bilar nyregistrerades i juni 2018 för att undvika den högre fordonsskatten.

Enligt Trafikanalys, SCB, nyregistrerades under juni månad 2019 totalt 33 119 personbilar, en minskning med 51 procent jämfört med juni månad föregående år. Detta visar den officiella månadsstatistiken över nyregistrerade fordon vilket bara marginellt skiljer sig från siffrorna statistikföretaget Vroom redovisar.

Enligt Vroom såldes det i juni 12 848 nya bilar på privatmarknaden vilket är en minskning med 40 procent jämfört med juni 2018. Hittills i år har 71 854 nya personbilar sålts på privatmarknaden vilket är en minskning med 27 procent jämfört med samma period 2018.

Även bilhandelns begagnatförsäljning av bilar upp till tio år minskade i juni med 8 procent jämfört med juni 2018. Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning var 63 dagar. Hittills under 2019 har försäljninge av begagnade bilar minskat med två procent och det genomsnittliga antalet lagerdagar under året var 69.

Den enda fordonskategori som ökar bland de kategorier som Vroom djupanalyserar är tunga lastbilar, över 16 ton, men de ökar i stället anmärkningsvärt mycket, i juni med 130 procent och för det hittillsvarande året med 32 procent. 

Taggar: Nyheter

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.