Nästa artikel
Svensk vandringsturism ska få ett lyft
NYHETER

Svensk vandringsturism ska få ett lyft

Publicerad 19 december 2019 (uppdaterad 19 december 2019)
Ett nationellt ramverk ska bredda utbudet av vandringsturism i hela landet i ett samarbete där Jordbruksverket och Tillväxtverket ingår. Detta är syftet med ett projekt som nu drar igång och engagerar alla landets regioner.

Projektet, som leds av Tourism in Skåne och Visit Dalarna men omfattar hela landet, ska harmonisera standarder och regelverk kring bland annat skyltning och långsiktig förvaltning vilket ska ske på ett helt nytt sätt genom en utvecklad form av samverkan. När genomförandefasen inleds 2021 kommer en organisering av hela landet att etableras under en treårsperiod.

– Detta ska på sikt också bidra till att Sverige förstärker sin position som ledande naturturismdestination i världen, skrivs i pressmeddelandet.

I det nationella ramverk som projektet ska bygga upp kommer fokus att ligga på gemensam gradering, kategorisering, digitalisering och beskrivning av ledens beskaffenhet gentemot besökaren. Arbetet ska också leda till förslag på ledhuvudmannaskap som går att implementera i hela landet liksom hur lösningar kring långsiktig finansiering kan utvecklas.

– En satsning på vandringsturismen är något som besöksnäringen i hela Sverige kommer att kunna dra nytta av. Inte minst finns en stor potential att utveckla besöksnäringen på landsbygden, som jobbskapare, och ge möjlighet till en kontinuerlig landsbygdsutveckling, säger Jonas Rosén, vd Visit Dalarna AB.

– Det är första gången en nationell mobilisering kring ett projekt sker på detta sett, där hela landet samlas i ett gemensamt projekt och där projektorganisationen hämtar kunskap från hela landet. De två finansiärerna har på ett framsynt sätt medverkat till att olika finansieringskällor kan samverka, säger Pia Jönsson Rajgård, vd Tourism in Skåne AB.

En rad nationella aktörer och organisationer knyts på olika sätt till projektet. Naturvårdsverket och Länsstyrelserna är exempel på några, liksom en rad branschorganisationer från besöksnäringen och bland flera övriga Naturturismföretagen, LRF och Svenska Turistföreningen.

Projektet delfinansieras genom ett unikt samarbete mellan Jordbruksverket och Tillväxtverket samt med EU-bidrag.

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.