Nästa artikel
Tänkvärt om service på husbil
NYHETER

Tänkvärt om service på husbil

Publicerad 6 februari 2020 (uppdaterad 7 februari 2020)
Hur ska man göra för att underhålla husbilen på rätt sätt? När ska servicen utföras och hur ofta? Frågorna kan vara många, här är några råd!
Som ofta när det gäller underhåll går uppgifterna isär och inte sällan blir svaren olika beroende på vem du frågar. Inte minst beror det på att serviceintervallen är lång, på senare årsmodeller av Fiat Ducato är den 4 500 mil, en sträcka som i normalfallet tar sex till sju år att uppnå för en normal husbilist. Är det en äldre, modellkod 244, är gränsen 3 000 mil, även det i normalfallet med råge vad som vanligen uppnås inom tidsgränsen.

Det är alltså i normalfallet tidsgränsen som nås först och styr vad som är ett krav för att garantierna ska gälla. Varför finns det då en tidsgräns?

Det finns flera vätskor i bilen, inte enbart motoroljan. Ofta är dessa hydrogena, de drar åt sig vatten över tid och vattnet kommer via kondens. Tar du exempelvis bromsvätskan blir den över tid allt mer vattenbemängd och det sänker dess kokpunkt. När du bromsar omvandlas fordonets rörelseenergi till värme och till slut når man en kritisk punkt när värmen får bromsvätskan att koka vilket leder till ett ånglås och man tappar bromsförmågan. Visserligen är det få fall där detta sker men det vi vill peka på är att det är av betydelse att även följa de tidsmässiga serviceintervallerna. När det gäller bromsvätskan kan man även notera att om bromsen börjar bli svampig är det ett tecken som kan tyda på behovet av ny bromsvätska men om husbilen har många år på nacken kan det även finnas anledning att kolla de slangar som finns i bromssystemet.

När det gäller bränslet i tanken är det bättre med full tank då det finns mindre risk för kondensbildning. Detta är speciellt viktigt nu då det på grund av lagkrav görs en inblandning av RME vilket gör dieseln mer vattenkänslig.

Många byter motoroljan varje år trots att det inte är ett krav och man kan hävda att det är vettigt. Eftersom serviceintervallerna efterhand har förlängts kan det samlas mycket slaggprodukter i oljan och även här en viss del kondensvatten. Det går inte att jämföra en oöppnad oljeförpackning med olja som fyllts i en motor. En oöppnad oljeförpackning kan användas även efter flera år men det finns inte något specifikt bäst-före-datum.

Oljans tjocklek, viskisitet, mäts enligt en SAE-klassificering både under varma och kalla förhållanden. Den består av två tal med ett W emellan. Det första lägre talet talar om tjockleken vid en specifik lägre temperatur och det följande högre när oljan har arbetstemperatur, exempelvis 10W-30. Viskositetsmätningen baseras på en kallstartssimulator (CCS). Denna klassificering har inget att göra med oljans kvalitet.

Kvalitetsklassning av olja görs både i laboratorier och under praktiska förhållanden och utförs i samarbete mellan bil- och maskintillverkare samt oljebolag. I instruktionsboken finns angivet vilken lägsta API-klass oljan måste uppfylla och en högre bokstav är en bättre olja. Däremot ska man inte underskrida fabrikantens rekomendation! Men bara för att oljan uppfyller en viss API-klass behöver den inte vara identisk fabrikaten emellan, olika oljemärken inom samma API-klass kan i praktiken ha olika egenskaper som överträffar klassificeringen. Oljor är inte gjorda för specifika fordonstillverkare så det är inte nödvändigt att leta efter någon speciell "Fiat-olja". Då det finns både olika motorstorlekar och årsmodeller är det bäst att stämma av med instruktionsboken men lämnar du in husbilen på en verkstad har de koll på både viskositet samt kvalitet.

Syntet, halvsyntet eller mineraloljor är ett kärt diskussionämne men man kan säga att syntetoljor är renare än mineraloljor eftersom de framställs på ett annat sätt. Oljor innehåller svavel och ju lägre svavelhalten är, vilket i sin tur beror på var råoljan hämtas, desto bättre är det. Allmänt kan man hävda att syntetoljor är bättre men så länge oljan uppfyller API-normen är det av underordnad betydelse om det är syntetolja eller inte men kräver motortillverkaren en syntetolja måste en sådan användas.

Kamremsbyte rekommenderas som huvudregel på Fiat Ducato vart fjärde år då knappast någon når upp till milgränsen på 12 000 respektive 18 000 mil inom den tiden.

Många fabrikat lämnar en frivillig täthetsgaranti som kräver årlig kontroll men det är viktigt att det är rätt verkstad som utför den. Både Opus och Bilprovningen har rätt att utföra täthetskontroller men bara för vissa fabrikat. Kontrollera så att inte tidsintervallen passeras!

Gasolkontrollen är numer också frivillig men av yttersta vikt att den utförs. När du börjar använda din husbil eller husvagn på våren är den det första du ska göra, innan du startar gasolanläggningen! Vissa campingar har börjat kräva ett protokoll om "giltig" gasolkontroll men framför allt är det en säkerhetsfråga för var och en av oss.

När ska man göra servicen, på hösten eller våren? Det är bekvämare att göra servicen på hösten eftersom det är kortare köer och enklare att, förutom vad gäller gasolkontrollen, bara att sätta igång att köra. Annars finns det inget specifikt krav så länge man inte överskrider eventuella tidskrav. Är din husbil avställd under vintern är det även av detta skäl enklare att göra servicen medan den är påställd på hösten.

Missa inte att kolla lufttrycket i däcken på våren, det påstås att ända upp till 70 procent kör med för lågt lufttryck vilket ger högre bränsleförbrukning, sämre vägegenskaper och kortare livslängd för däcken!

Som troligen det enda företaget i Sverige erbjuder Bengt i Örkelljunga ett serviceabonnemang för Fiat Ducato. För en fast månadssumma görs då service årligen i enlighet med Fiats serviceschema med vissa tillägg som bland annat eventuella trasiga glödlampor. Däremot ingår inte kamremsbyte i detta paket men det går att få som tillägg. Detta kan vara ett sätt att sprida kostnaden över tid och kan tecknas oavsett om husbilen är såld via dem eller någon annan, ny eller äldre.
 

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.