Bild
Nästa artikel
Treårig studie av 300 000 bilar ska kartlägga utsläpp

Treårig studie av 300 000 bilar ska kartlägga utsläpp

NYHETER

Nu startar EU-projektet Cares som ska vidareutveckla tekniken för bättre mätning av vägtrafikens utsläpp i verklig körning.

EU-projektet Cares, City Air Remote Emission Sensing, som leds av IVL Svenska Miljöinstitutet ska utveckla och testa både instrument och programvara för att mäta avgaser på flera sätt, uppifrån, tvärs över vägen, från vägkanten eller från en efterföljande bil, genom så kallad ”plume chasing”. Mätningen ska ske på ett sätt så att det inte går att i förväg veta när och hur mätningen genomförs. Dessa data ska sedan ställas samman i mer avancerade och omfattande databaser än de som för närvarande finns. Den nya kunskapen om trafikens verkliga utsläpp ska till exempel kunna användas för att ge vissa fordon klartecken att köra i miljözoner eller ge körförbud för andra som smutsar ner luften mer än vad som är tillåtet. 

I Krakow, Prag och Milano, som alla har stora problem med luftföroreningar från vägtrafikens utsläpp, kommer studien att övervaka framförallt kväveoxider och partiklar. Minst 300 000 bilar ska mätas då IVL inte anser att dagens mätmetoder i laboratorier är tillräckligt exakta trots den ändring från NEDC ("den nya europeiska körcykeln" som namnet till trots utformades på 1980-talet och idag anses föråldrad) till WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) som införs just nu. Mindre omtalat är RDE, The Real Driving Emissions, en testmetod som kompletterar WLTP och mäter bilars utsläpp under verklig körning. Det är bara Europa som använder RDE.

För ett par år sedan jobbade flera av parterna i Cares i projektet Conox, som också leddes av IVL. Det fokuserade på utsläppen av kväveoxid från nyare dieselbilar efter det som kommit att kallas dieselgate där Volkswagens utsläppsskandal med manipulerad mjukvara stod i fokus även om fusket senare visade sig mer utbrett än så.


– Cares kan ses som en fortsättning på det, men nu ska vi studera trafikens utsläpp i ett mycket bredare perspektiv. Vi kommer även lämna förslag på hur mättekniken kan komma till användning för åtgärder som minskar utsläppen, säger IVL:s Åke Sjödin, koordinator för projektet, i ett pressmeddelande.

Vid projektstarten i Göteborg deltog representanter från bland annat Prag, Milano och Krakow. Cares samarbetar också med universitet, städer och myndigheter i Kina där liknande utsläppsmätningar ska genomföras. Samarbetet kanaliseras via IVL:s kontor i Beijing. Projektet är finansierat med 35 miljoner kronor av EU Horizon 2020 och ska pågå i tre år.

Här kan du läsa mer om NEDC, WLTP och RDE.

Taggar: Nyheter

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.