Bild
Nästa artikel
Tyskland får inte införa avgift på Autobahn

Tyskland får inte införa avgift på Autobahn

NYHETER

I ett överraskande beslut slår Europadomstolen i Luxemburg fast att de till oktober 2020 planerade avgifterna för personbilar på de tyska motorvägarna inte är förenlig med EU-lagstiftningen och därför inte får införas.

Domstolen ger Österrike, som stöttats av Nederländerna, rätt i deras överklagan och menar att avgiften skulle vara diskriminerande mot bilägare från utlandet. Domslutet är överraskande då generaladvokaten i början av året rekommenderade ett godkännande av avgiften och den högsta Europadomstolen följer vanligtvis generaladvokatens bedömning.

Avgifterna är ett prestigeprojekt där CSU varit drivande och enligt transportminister Andreas Scheuer skulle detta vara det sista juridiska hindret. Mycket talar nu för att hela projektet skrinläggs då det ur ett politiskt perspektiv bedöms som osannolikt att en tredje gång lansera en lösning för hur avgifterna ska tas in utan att tyskarna drabbas.

Det tyska upplägget gick ut på att alla skulle betala, även tyska bilister, men att tyskarna skulle få sin vägtrafikskatt sänkt med motsvarande belopp. Detta ansåg domstolen diskriminerande eftersom den ekonomiska bördan nästan uteslutande skulle hamna på bilister från andra EU-länder. Att göra så utgör en indirekt diskriminering på grund av nationalitet och strider mot principerna om fri rörlighet för varor och friheten att tillhandahålla tjänster, konstaterade Europadomstolen.

Avgiftsbelagd Autobahn bedöms vara en genuint impopulär åtgärd bland tyskarna och regeringen har försökt att manövrera frågan så att man inte utmanar tyskarnas motstånd samtidigt som man kan införa avgiften. Frågan har varit aktuell under flera år och även ett tidigare förslag fick bakläxa på grund av juridiken.

Tyskland får nu räkna med ett högt skadestånd för det beställda avläsningssystemet.

Även Danmark har planer på ett motsvarande system, något som tills vidare därmed inte ser ut att kunna genomföras.

Taggar: Nyheter

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.