Bild
Nästa artikel
Tysta elbilar en trafikfara menar synskadade

Tysta elbilar en trafikfara menar synskadade

NYHETER

Med allt fler tysta eldrivna bilar på vägarna visar de synskadade på ett problem med detta efter en olycka där en blindkäpp kördes av. De menar att de nya reglerna som började gälla 1 juli inte är tillräckliga för att säkerheten ska bli godtagbar.

Antalet el- och hybridbilar blir allt fler men även elcyklar i allt fler former blir vanligare. Utvecklingen har fått en skjuts med miljöargument men riskerar att skapa faror för de mest utsatta trafikanterna. Synskadade runt om i världen ser med stor oro på utvecklingen av helt tysta fordon för en person som inte kan se när en bil kommer måste kunna uppfatta den med hörseln.

Den 1 juli började EU-förordningen EU 540/2014 att gälla som säger att alla nya el- och hybridbilar som säljs i EU ska vara försedda med ett akustiskt fordonsvarningssystem (AVAS, Acoustic vehicle alert system) som ska sända ut ljud. Kravet är att ljudet ska vara på minst 56 decibel när fordon med minst fyra hjul körs i 20 km/h eller långsammare. Skälet är att uppmärksamma omgivningen på att ett fordon närmar sig och ska vara av sådan karaktär att det ger fotgängare en föraning om fordonet accelererar, backar eller bromsar in. Om två år ska dessutom alla nya elbilar ha varningsljus vilket dock inte är till någon hjälp för synskadade. AVAS är dock ingen nyhet, men fram till den sista juni var det tillåtet att kunna stänga av ljudet eftersom det var en frivillig funktion men efter halvårsskiftet är det inte tillåtet för nysålda bilar.

Trots att alltså även bilar som sålts före halvårsskiftet kan ha AVAS fick frågan ny aktualitet efter att en blind man nyligen fick sin käpp avkörd av en tyst bil. Synskadades riksförbund vill nu se en utvidgad EU-förordning där även äldre elbilar tvingas efterutrusta dessa med varningssystemet. De vill också se att andra fordon som elsparkcyklar utrustas med någon form av varningsljud. 


– Tysta fordon är farliga också för andra oskyddade trafikanter som barn, äldre eller den som har uppmärksamheten på annat, skriver Synskadades riksförbund i ett pressmeddelande.

Forskningen på området är begränsad men USA:s federala trafikmyndighet, National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) har vid beräkningar kommit fram till att det var 38 procent större risk för en olycka mellan bil och cyklist ifall bilen är en elbil. Enligt NHTSA är risken att bli påkörd på ett övergångsställe av en elbil dessutom dubbelt så hög jämfört med en konventionell bil. Detta gäller alltså för gångtrafikanter i allmänhet och för barn eller personer med synnedsättning torde riskerna vara betydligt större.

Nu reser synskadade krav på att ljudet ska finnas även i högre hastigheter där 40 km/h har framförts av Synskadades Riksförbund. Andra menar att det vore orimligt när allt fler bilar framförs utan motorljud att var och en av dessa har egna varningsljud, standardisering saknas men ska vara liknande det som kommer från en traditionell förbränningsmotor, vilket skulle kunna leda till en närmast kaotisk ljudbild i stadstrafik. Flyter trafiken i över 40 km/h kan det anses klarlagt att det oavsett motortyp ändå finns tillräckligt med ljud från däck och vind för att göra bilen hörbar. 

– Varningsljudet måste höras även i hastigheter över 20 km/h. Mer forskning behövs, men troligen måste ljudet finnas i hastigheter upp till åtminstone 40 km/h innan däckens friktion mot vägbanan och vindmotståndet gör fordonen hörbara, säger Synskadades riksförbunds förbundsordförande Håkan Thomsson i pressmeddelandet.

Taggar: Nyheter

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.