Nästa artikel
Uppföljning av krav på färdskrivare
NYHETER

Uppföljning av krav på färdskrivare

Publicerad 10 januari 2017 (uppdaterad 2 november 2019)
Debattens vågor har gått höga efter vår artikel där vi uppmärksammar kravet på färdskrivare i tunga husbilar. Vi ger därför ytterligare bakgrundsinformation i frågan.
Transportstyrelsen hävdar att husbilar omfattas av kravet på färdskrivare, något som förvånat många. Flera läsare har i kommentarsfältet på Facebook efterlyst ytterligare information och därför kommer vi med denna fördjupande text.

Det finns ett rättsfall där Svea hovrätt begärde ett förhandsavgörande (Mål C-317/12) i fallet som senare fick målnummer ECJ C-317-12 Daniel Lundberg. Det är detta utslag som Transportstyrelsen hänvisar till och domstolsutslaget hittar du här. Domen avser en fordonskombination understigande 7,5 ton.

Vidare finns en promemoria från Transportstyrelsen "rörande kör- och vilotider samt färdskrivare vid vägtransport" framtagen i samarbete med Biltrafikens Arbetsgivareförbund, Sveriges Åkeriföretag och Sveriges Bussföretag. Det dokumentet hittar du i sin helhet här. Det intressanta för husbilar hittar du på sidan 8 vilket vi citerar nedan. Är det en privat husbil pb2 över 7,5 ton så undantas det från kravet på färdskrivare om det dessutom är äldre än 30 år.
 

"Begreppet ”husbil” kan bestå av följande fordonsslag (se registreringsbeviset): personbil = PB, lastbil = LB, buss = BUSS.

En personbilsregistrerad ”husbil” omfattas av kör- och vilotidsbestämmelserna när totalvikten för fordonet eller för fordonskombinationen vid tillkopplat släp, överstiger 3,5 ton och transporten är kommersiell.

En personbilsregistrerad ”husbil” omfattas av kör- och vilotidsbestämmelserna när totalvikten för fordonet eller för fordonskombinationen vid tillkopplat släp, överstiger 7,5 ton även om transporten INTE är kommersiell. (Källa: ECJ C-317-12 Daniel Lundberg).

En lastbilsregistrerad ”husbil” omfattas av kör- och vilotidsbestämmelserna när totalvikten för fordonet eller fordonskombinationen vid tillkopplat släp, överstiger 3,5 ton och transporten är kommersiell.

En lastbilsregistrerad ”husbil” omfattas av kör- och vilotidsbestämmelserna när totalvikten på fordonet eller fordonskombinationen vid tillkopplat släp, överstiger 7,5 ton även om transporten INTE är kommersiell."

Hans Cassepierre på Transportstyrelsen hanterar juridiska "nötter" och det var han som informerade publiken på Elmia-mässan efter det att Husbil & Husvagn och andra uppmärksammat frågan om att Norge inte godtog "grandfathers right" när det gällde att det krävdes C/C1-körkort för husbilar med en totalvikt på över 3,5 ton. Det ska understrykas att Norge senare tvingades backa från sitt nationella krav då det körkortsdirektiv de skrivit under gällde framför norsk lag. Den artikeln hittar du här med uppföljningen om att Norge backade i frågan här.

I ett svar på en fråga med ärendenummer TSMS 2016/10612 citerar vi följande:

"Vad gäller för husbilar (PB II) över 7,5 ton utan färdskrivare använda för privat bruk

Även personbill klass II med en totalvikt över 7,5 ton har krav på att de ska finnas och använda färdskrivare vid färd med fordonet, även om färden är rent privat.

Hans Cassepierre"


Transportstyrelsen upplyste oss om att färdskrivare ska monteras av en verkstad som är ackrediterad av Transportstyrelsen för sådan montering, att personligt förarkort ska användas för digitala färdskrivare men att det råder enklare regler för tömning av färdskrivarens data om fordonet är privatägt gentemot om det är företagsägt. Vidare upplystes vi om att för de som arbetar som yrkeschaufförer måste räkna ihop tiderna från sin yrkeskörning med körning i en husbil med krav på färdskrivare. Reglerna om förarens ansvar för användningen av förarkortet hittar du här, det är inte tillåtet att använda någon annans förarkort. 

Personligt förarkort tillhandahålls av Transportstyrelsen efter ansökan som sker här. Kostnaden är på 250 kronor och giltighetstiden fem år.

Reglerna för kör- och vilotider hittar du här.

Vi lyssnade även med vad polisen hade att säga om kontroll och straff och utöver denna del av svaret hänvisar de till promemorian från Transportstyrelsen som vi återgivit ovan.

"Detta gäller.

Den sammanlagda totalviken på bil och släp över 7,5 ton då det gäller husbilar är att de måste ha en godkänd färdskrivare och att den används.
Den sammanlagda totalviken på bil och släp upp till 7,5 ton behöver man inte ha färdskrivare om det är en icke- kommersiell transport och att det gäller husbilar.
Böter är på 4 000 kr om man ertappas. Polisman ska också hindra fortsatt färd.

Roger Axelsson
Polisinspektör
Operativa/trafiksektionen"

Det tål att påpekas att det finns mängder av överträdelser som vardera har separata bötesbelopp och straff. Trafikjuristen har en lista på dessa (uppdaterad 2015-08-02) som du hittar här.


Opus besiktning svarade följande om besiktningsregler

"Vi kontrollerar inte färdskrivare, utan det får man göra på en verkstad eller något annat kontrollorgan." Opus tekniker Göran Vikman säger att "det inte genomförs någon kontroll att färdskrivare finns monterad vid ordinarie besiktning." Opus säger att det inte ingår i myndigheternas kravspecifikation om vad som ska kontrolleras.

Någon kontroll av att färdskrivare finns i berörda husbilar görs inte av besiktningen. Detta innebär att ett nybesiktigat och godkänt fordon där färdskrivare saknas men är ett lagkrav och som hamnar i en flygande kontroll av polisen kan få körförbud. 

Morgan Isacsson som är Teknikkonsult / Produktionsstöd på Bilprovningen skickade oss följande:

...
 
Här är ett klipp från Bilprovningens kontrollbesiktningshandbok, som bygger på ”Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kontrollbesiktning, TSFS 2010:84” gällande Färdskrivare:

8.1.3 (P) Färdskrivare (7.9)

Bedömning Färdskrivare kan endast godkännas efter reparation och kontroll vid ackrediterad verkstad.
Kommentar Kontroll av färdskrivare ingår inte i kontrollbesiktning, FLE (Enkel Provning Efter Flygande Inspektion) eller i en kontrollbesiktning efter föreläggande av polis.
En av polisen underkänd färdskrivare kan enbart åtgärdas och intygas av ackrediterad verkstad. 

OBS! Underkänd färdskrivare innebär ett föreläggande vilket leder till att bilen får körförbud när tiden för föreläggande gått ut. Kunder ställer ibland frågor om varför ett fordon har körförbud (eller föreläggande) trots godkänd kontrollbesiktning. Förklaringen kan vara att den ackrediterade verkstaden som åtgärdat bristen på färdskrivaren inte har rapporterat detta till Transportstyrelsen.

(P) framför ”Färdskrivare” här ovan innebär att kontroll endast utförs vid polisens flygande inspektion!

...

Vid registrerings- eller typbesiktning krävs inte att fordonet är utrustat med färdskrivare, även om detta enligt Transportstyrelsen är ett lagkrav som för husbilar pb2 över 7,5 tons totalvikt. Det betyder att tillverkaren kan leverera ett fordon, godkänt vid besiktningen, som inte får köras i trafiken.

VDO skriver på sin hemsida att

"Besiktningen ska ske med högst två års mellanrum på en verkstad som är ackrediterad för att kontrollera digitala färdskrivare."

UPPDATERING:

Vi fick en kommentar om att Transportstyrelsens kundtjänst gett en läsare uppgiften att färdskrivare inte behövs oavsett husbilens totalvikt. Av det skälet kontaktade vi återigen Transportsyrelsen för ett klargörande och fick följande svar.

"Om det är så att kundtjänsten meddelat medborgaren att det aldrig behövs färdskrivare för husbilar oavsett vikt så är det absolut felaktigt och stämmer alltså inte alls.
Om en personbil klass 2 används icke-kommersiellt och totalvikten understiger 7,5 ton behövs ingen färdskrivare och man behöver då inte heller följa kör- och vilotidsregelverket.

Överstiger totalvikten 7,5 ton och fordon är yngre än 30 år ska man använda färdskrivare och följa kör- och vilotidsreglerna oavsett om fordonet används rent privat.

Med vänlig hälsning
 
Jimmy Danielson
Utredare
Sektion Regelinformation
Transportstyrelsen"

Vi på Husbil & Husvagn hoppas att detta reder ut de frågor som rests i kommentarsfältet. 

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.