Bild
Nästa artikel
Väg 55 ska bli 2+1 väg

Väg 55 ska bli 2+1 väg

NYHETER

Väg 55, som är en av landets mest olycksdrabbade vägavsnitt, ska mötessepareras. Trafikverket går in med en samfinansiering så att arbetet kan utföras skyndsamt.

Trafikverket har beslutat att samfinansiera åtgärder för mötesseparering av väg 55. Region Uppsala får 35 procent av kostnaden för vägavsnitten Örsundsbro – Kvarnbolund och Enköping – Litslena. De pengar Region Uppsala får är villkorade med att Region Uppsala gör motsvarande satsningar på trafiksäkerhet på ett antal andra objekt, bland annat väg 288. 

Sträckan Örsundsbro – Kvarnbolund är kostnadsberäknad till 182 miljoner kronor varav Region Uppsala får 63,7 miljoner. Sträckan Enköping - Litslena får 35,5 miljoner kronor i samfinansiering, den totala budgeten för objektet är 101 miljoner kronor. 

De pengar Region Uppsala får är villkorade med att andra infrastrukturobjekt i länet får motsvarande summa pengar för trafiksäkerhetsåtgärder. Här beslutade den regionala utvecklingsnämnden i oktober att dessa satsningar (som alltså motsvarar drygt 99 miljoner kronor) ska gå till åtgärder på väg 288, på sidoområdesåtgärder av väg 282, sidoområdesåtgärder av väg 76, korsningsåtgärder längs väg 292 (Österbybruk väg 290/väg 292) och korsningsåtgärder längs väg 292 (Örbyhus väg 716/väg 709/väg 292). 

– Det är mycket bra besked om samfinansiering som ger oss goda möjligheter till kraftfulla trafiksäkerhetshöjande åtgärder på en av de mest olycksdrabbade vägsträckorna i landet, säger Jenny Lundström (MP) som är ordförande i den regionala utvecklingsnämnden.

Samfinansieringen utgår för kostnader på arbeten som kommer att utföras under perioden 2019 – 2022. Tillskottet innebär att Region Uppsala kommer att kunna utföra arbetet i en mer forcerad hastighet. Det är dock ännu inte säkert att hela summan hinner arbetas upp under den tidsram Trafikverket har satt.

Taggar: Nyheter

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.