Bild
Nästa artikel
Vem är egentligen en förare

Vem är egentligen en förare

NYHETER

Är det lagligt att köra ett fordon i Sverige bakom en datorskärm i Australien? En sådan fråga är inte längre teoretisk och svaret verkar vara "ja" enligt advokatfirman Wistrand.

Självkörande bilar, eller för den delen fjärrstyrda, ställer nya krav på lagstiftningen. Frågan har varit uppe tidigare och rör vem som är ansvarig vid en olycka. Dock har diskussionen främst gällt självkörande fordon där det pågår en laganpassning men vad gäller om fordonet fjärrstyrs av en person?

Advokatfirman skriver att det "i Sverige finns ingen juridisk definition av “förare” och det finns inte heller något uttryckligt krav på att föraren måste befinna sig i eller i närheten av fordonet när fordonet framförs på allmänna vägar. Det verkar således vara fullt lagligt att via 5G framföra ett fjärrstyrt fordon på allmänna vägar i Sverige (så länge fordonet är säkert i enlighet med relevanta produktsäkerhetskrav och föraren har giltigt körkort för fordonet)".

De skriver vidare att det "enligt Wienkonventionen om vägtrafik från 1968 definieras ”förare” som ”personen som kör fordonet och som vid var tid har möjlighet att kontrollera fordonet”. Det är klart i definitionen att föraren inte kan vara ett självkörande system utan måste vara en fysisk person. Däremot innehåller vare sig definitionen eller andra regler i konventionen krav om att föraren ska befinna sig i eller i närheten av fordonet. Det verkar således inte finnas något hinder mot att ett fordon framförs av en förare som befinner sig på andra sidan jordklotet så länge föraren kan kontrollera fordonet och är behörig att framföra fordonet (de flesta körkort erkänns internationellt men till exempel inom EU finns särskilda krav avseende yrkestrafik)."


Möjligen kan det ses som en semantisk fråga men för att vara lite elak är det just sådant som advokater sysslar med. Hittills får man dessutom säga att frågan haft underordnad betydelse. Den som sitter bakom ratten i en bil är förstås just föraren. Den nya diskussionen handlar om att försöka avgöra vem eller vad ska anses vara föraren av ett självkörande fordon; är det systemdesignern, fordonets ägare, fordonets tillverkare, någon eller något annat?

Just på det andra citatet svarar advokatbyrån ja, det borde vara möjligt att lagligt framföra ett fordon i Sverige bakom en datorskärm i Australien. Då uppstår sannolikt följdproblem som om denne person som sitter framför datorskärmen exempelvis är alkoholpåverkad, blir det då fråga om rattfylleri och hur ska detta i så fall kontrolleras?

Advokatfirman lyfter andra aspekter som användandet av självkörande fordon inom inhägnade områden såsom hamnar, privata vägar, industri- och logistikområden (som normalt är tillåtet utan särskilda tillstånd) kombineras med fjärrstyrda fordon som möjliggör framförande av fordonet på allmän väg varvid många olika applikationer och användningsområden skulle vara möjliga.

Det här är ett bra exempel på hur teknisk utveckling och digitalisering utmanar gällande lagstiftning. Lagstiftaren har helt enkelt inte, till idag, haft anledning att ta fjärrstyrda fordon i beaktande.

Inlägget avslutas med "När får vi se det första fordonet på allmän väg som framförs via fjärrstyrda fordonssystem? Det får tiden utvisa".

Taggar: Nyheter

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.