Nästa artikel
Vem ansvarar för en självkörande bil
NYHETER

Vem ansvarar för en självkörande bil

Publicerad 11 september 2014 (uppdaterad 24 januari 2015)
Hur skall trafiklagstiftningen hantera självkörande fordon? Vem blir egentligen ansvarig vid en olycka om föraren inte "kör själv"?

Självkörande fordon som sköter delar av körningen automatiskt blir verklighet inom några år. Trafiklagstiftningen vad gäller förarens ansvar behöver troligen inte ändras men däremot behöver man ta fram ett regelverk för fordonen inom ramen för EU och FN.

Det skriver Transportstyrelsen i en förstudie som myndigheten gjort om självkörande fordon. Det finns ett stort intresse kring fenomenet självkörande fordon. Omkring år 2020 bedömer Transportstyrelsen att fordon som sköter körningen helt och hållet under vissa förutsättningar kan introduceras på marknaden. För att förbereda för detta har Transportstyrelsen tagit fram en förstudie där myndigheten gjort en första utredning kring självkörande fordon eller autonom körning som fenomenet också kallas.
 

Transportstyrelsen har tittat på befintlig trafiklagstiftning, fordonslagstiftning och förarbehörigheter för att se om och vilka eventuella hinder det finns för att kunna införa autonom körning i Sverige.

– Transportstyrelsens utgångspunkt är att lagstiftning inte ska stå i vägen för teknisk utveckling så länge utvecklingen uppfyller de transportpolitiska målen om säkerhet, miljö och framkomlighet. Förstudien som vi har tagit fram är en bra grund för det fortsatta arbetet kring autonom körning, säger Staffan Widlert, generaldirektör på Transportstyrelsen.

Förstudien ska ses som ett startskott med arbetet kring autonom körning för Transportstyrelsen. Man har identifierat några av myndighetens ansvarsområden som kan påverkas, nämligen trafiklagstiftning, fordonslagstiftning och förarbehörigheter.

  • Trafiklagstiftning: i trafikförordningen finns det krav på att föraren ska ha kontroll över fordonet. I de självkörande fordon som är aktuella inom de närmaste åren kan fordonet ta över körningen i vissa situationer men att föraren måste sitta på plats och kunna ta över. Det innebär att trafiklagstiftningen inte påverkar autonom körning i närtid.
  • När det gäller fordonslagstiftning går det nationellt att få undantag för testverksamhet och dylikt men det finns inget internationellt regelverk för autonom körning. Därför behöver Transportstyrelsen fortsätta sitt arbete i de grupperingar inom EU och FN som rör fordonslagstiftningen. Arbete pågår redan men behöver intensifieras.
  • För fordon som sköter delar av körningen helt själv behövs inga förändringar i förarbehörigheterna. I dagsläget finns inte något behov av att omreglera förarprovet eller fordonskraven vid förarprovet. Detsamma gäller eventuella behov av utveckling av förarutbildning. Men eftersom utvecklingen går snabbt kan bedömningen behöva ändras i framtiden.

Andra områden som påverkas är samhällsplaneringen. Ett vägtransportsystem med stor andel självkörande fordon kommer att påverka förutsättningarna i samhällsplaneringen på ett märkbart sätt. Viktigt är därmed att uppmärksamma tidperspektivet. Även om det dröjer minst ett tiotal år innan det finns ett trafiksystem med stor del automatiserade fordon bör planeringen för detta samhälle starta eller åtminstone börja diskuteras redan nu. Detta mot bakgrund av den naturliga trögheten i samhällsbyggandet.

Frågan om förarens ansvar vid en olycka är också en fråga som Transportstyrelsen har tittat på.

Dagens trafikregler utgår ifrån förarens ansvar för förandet av fordonet. Så länge det finns någon som kan anses vara förare i eller i anslutning till fordonet, bör fordon som under vissa omständigeter kör själva kunna användas med befintlig lagstiftning. Med andra ord är föraren ansvarig även under dessa omständigheter.

- Vi ser positivt på utvecklingen med självkörande bilar eftersom risken för mänskliga misstag minskar och därmed minskar också utrymmet för människan att begå handlingar som idag är kriminaliserade, säger Staffan Widlert.

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.