Bild
Nästa artikel
VTI utvecklar effektivare halkbekämpning

VTI utvecklar effektivare halkbekämpning

NYHETER

VTI fortsätter att satsa på digitalisering av halkbekämpningen, och systemet beskrivs som dynamiskt och prognosstyrt. Målet är att hanteringen ska bli både effektivare och billigare.

Det nya systemet har redan varit i drift och första testperioden skedde under vintern 2016 till 2017 i Göteborgsområdet. Systemet visade sig så effektivt att den beräknade kostnadsminskningen låg på mellan 15 till 25 procent, räknat på maskintimmar och material per säsong. Den senaste vintern har forskarna vidareutvecklat systemet och genomfört det även i Blekinge.

Målet för det digitala innovationsprojektet har varit att ta fram en effektivare vinterväghållning genom att koppla ihop dataflöden i redan befintliga GPS-, lednings- och uppföljningssystem. Med ökad automatisering kan maskinförarna fokusera på körning och omgivande trafikanter istället för på att manövrera saltspridaren. Kostnadsminskningen är ett resultat av färre olyckor, lägre bränsleförbrukning och bättre framkomlighet genom att det blir lättare att fatta beslut om när halkbekämpningen ska sättas in med en enklare hantering av dataflöden för väderprognoser. Miljön gynnas av lägre luftföroreningar och på mindre användande av salt. 

– Det nya systemet har stor potential och applikationen är lättanvänd enligt de maskinförare som har testat produkten, säger VTI:s projektledare Anna Arvidsson som fortsätter, det är brist på erfarna vinterväghållare. Snöfattiga vintrar och kortare kontraktsperioder har bidragit till att yrket är mindre attraktivt och det har varit stora pensionsavgångar. Därför är det väsentligt att det utvecklas beslutsstödsystem för beredskapshavaren som kan bibehålla och öka produktiviteten. Det är även viktigt att kunna attrahera och utbilda nästa generations beredskapshavare.


Det återstår ännu en del att göra för att systemet ska gå att lita på fullt ut. Forskarna har nu även fått medel för en fortsättning och ska då titta närmare på bland annat restsalt, hur mycket salt som stannar kvar på vägen beroende av trafikmängd och väder. Utvecklingen av saltbilarna behöver också fortsätta – så att saltmängden och saltutläggningen kan styras automatiskt genom navigeringen.

– Systemet kommer användas i flera driftområden under den kommande vintern, säger Anna Arvidsson.

Dynamisk prognosstyrd vintervägdrift är ett samarbete mellan olika projektpartners och företag. Projektet är finansierat av Trafikverket och VTI via BVFF (Bana väg för framtiden) samt SBUF (Svenska byggbranschens utvecklingsfond), B&M Systemutveckling AB och Svevia.

Taggar: Nyheter

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.