Bild
Nästa artikel
VTI vill veta hur cyklister agerar i trafiken

VTI vill veta hur cyklister agerar i trafiken

NYHETER

Under det senaste året har olyckor där cyklar varit inblandade ökat påtagligt och oftast är det i en kollision med bil som de allvarliga skadorna uppkommer. Nu ska samspelet mellan bilister och cyklister kartläggas.

I samarbete med Ramböll och Lunds Universitet ska VTI fram till december 2019 studera samspelet mellan trafikanter på cykel och i motorfordon i VTI:s nyutvecklade cykelsimulator. Efter en litteraturstudie om cykelinfrastruktur, cyklisters och bilförares beteende samt en genomgång av olycksdatabaser i Sverige ska forskarna genomföra en observationsstudie, en enkätundersökning och simulatorförsök.

– Vi ska göra studier i verklig trafik där vi observerar cyklisters och bilförares beteende. Därefter kommer vi att utveckla scenarier till en simuleringsstudie med interaktion mellan de två trafikantgrupperna och inkludera olika typer av infrastrukturlösningar, säger Birgitta Thorslund, forskare på VTI, Målet är att öka kunskapen om hur korsningars utformning och motorfordons karaktär påverkar cyklistens interaktion med fordonen och komma med rekommendationer om infrastrukturen och hur fordon bör vara utformade för att interaktion mellan cykel och motorfordon ska kunna underlättas.

I försöken ska forskarna ta reda på vilken effekt omgivande trafik och bredden på körfält har på cyklistens position på vägen samt skillnader i beteende kopplat till olika typer av cyklister.

– I kontrollerad simulatormiljö kommer vi också att undersöka typiska beteenden hos cyklister vid korsningar, exempelvis var stannar en cyklist när denne får rött i en korsning och befinner sig i samma körfält som en lastbil? Här kommer vi att använda en utrustning för att mäta cyklistens ögonrörelser, säger Birgitta Thorslund.

Taggar: Nyheter

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.