Bild
Nästa artikel
Brandskadade fritidsfordon är tyvärr ingen trevlig syn.
Brandskadade fritidsfordon är tyvärr ingen trevlig syn.

Brandsäkerhet för fritidsfordon

Reportage

Ett väl säkerhetsutrustat fritidsfordon minskar riskerna för olyckor. Vi har träffat Karolin Broström, brand­ingenjör på Rädd­nings­tjänsten Östra Götaland, för att lära oss mer om brandsäkerhet i fritidsfordon.

Redan när man ställer upp fritidsfordonet finns några saker att tänka på ur brandsäkerhetssynpunkt. Om en brand skulle uppstå i ens eget eller någon annans fritidsfordon är det bra att hålla sig till de rekommenderade avstånd som finns.

– Det bör vara minst fyra meter i samtliga riktningar mellan två fritidsfordon eller mellan fritidsfordon och tält, samt minst tre meter mellan två tält. I begreppet fritidsfordon inkluderas även förtält och markis vilket gör att man alltså ska ta med dessa i avståndsberäkningarna, förklarar Karolin Broström som är brandingenjör i Östra Götaland.

För att enkelt och snabbt kunna flytta på sitt fritidsfordon vid en brand i ett närliggande fordon, ska husvagnen placeras med dragkroken ut mot vägen.

 

Lämplig brand­skydds­utrustning

Ett fritidsfordon är som bekant ett hem i miniatyr och därför bör det utrustas med samma brandskydd som rekommenderas för vanliga hushåll. Med andra ord bör brandvarnare, brandfilt och brandsläckare finnas i fritidsfordonet. En pulversläckare är att föredra eftersom den fungerar utmärkt till alla sorters bränder. Lämplig storlek på pulversläckaren är sex kilo.

Eftersom gasol ofta används till kyl, frys, spis och klimatsystem kan man med fördel även installera en gasvarnare som larmar om systemet skulle läcka gasol.

Ett Första-hjälpen-kit är också rekommenderat att ha i fritidsfordonet för att kunna vårda skador av olika slag.

 

Inköp

Brandvarnare, brandfilt och pulversläckare kan köpas på många olika ställen och att införskaffa alla tre brukar kosta några hundralappar. Alla brandvarnare som får säljas i Sverige är konstruerade och tillverkade enligt gällande harmoniserad EU-standard, plus att de är typprovade och CE-märkta. När det gäller brandsläckare ska de vara certifierade av SBSC, DNV eller annat SWEDAC-ackrediterat certifieringsorgan.

Funktionstesta brandvarnaren med jämna mellanrum genom att trycka på testknappen. I denna husvagn är brandvarnaren placerad i sovrummet, egentligen lite för nära dörren bakom. Helst ska det finnas ett fritt utrymme i en 50-centimeters radie runt brandvarnaren. I ett stort fritidsfordon får det gärna finnas flera brandvarnare, men undvik montering i kök och badrum.
Funktionstesta brandvarnaren med jämna mellanrum genom att trycka på testknappen. I denna husvagn är brandvarnaren placerad i sovrummet, egentligen lite för nära dörren bakom. Helst ska det finnas ett fritt utrymme i en 50-centimeters radie runt brandvarnaren. I ett stort fritidsfordon får det gärna finnas flera brandvarnare, men undvik montering i kök och badrum.
Gasvarnare ska monteras lågt eftersom gasol sjunker mot golvet vid ett eventuellt läckage. Vissa gasvarnare funktionstestas med en testknapp. Om en sådan saknas kan man testa gasvarnaren genom att trycka ut gas från tändare vid gasvarnaren.
Gasvarnare ska monteras lågt eftersom gasol sjunker mot golvet vid ett eventuellt läckage. Vissa gasvarnare funktionstestas med en testknapp. Om en sådan saknas kan man testa gasvarnaren genom att trycka ut gas från tändare vid gasvarnaren.
Brandsäkerhet för fritidsfordon

Placering/montering

I och med att en brand i ett fritidsfordon eller i ett tält kan gå mycket snabbt, är tiden från att branden upptäcks till att man påbörjar släckning avgörande. Det viktigaste är därför att man tänker på att ha både brandfilt och brandsläckare lättillgängliga, så att man inte behöver packa ur halva fritidsfordonet för att få tag i dem. Man ska inte heller behöva gå långt in i husbilen/vagnen för att få tag på släckredskapen. Placera dem därför nära entrén. Brandvarnaren ska placeras i taket, gärna i eller intill sovdelen, och det ska finnas en halvmeters radie av fritt utrymme runt brandvarnaren. Den bör heller inte monteras i närheten av ventilationsöppningar. Om fritidsfordonet är stort och har flera rum kan man med fördel installera två brandvarnare. Undvik montering i kök och badrum eftersom oönskade larm lätt utlöses i dessa.

Brandsläckaren ska monteras i sitt medföljande hölje, gärna så att handtaget hamnar cirka 90 centimeter ovanför golvet. Om man vill installera en gasvarnare ska den, till skillnad mot brandvarnaren, sitta lågt. Det beror på att gasol är en tung gas som sjunker ned mot golvet vid ett eventuellt läckage.

– Det är viktigt att förstå att brandvarnare, brandfilt, brandsläckare och eventuellt gasvarnare ska ses som komplement till varandra och inte som enskilda alternativ för ett bra brandskydd, säger Karolin.

 

Funktionstest och kontroll

Funktionstesta brandvarnaren och gasvarnaren någon gång i månaden genom att trycka på testknappen eller, för vissa gasvarnare, trycka ut gas från tändare över gasvarnaren. Kontrollera så att manometern på brandsläckaren pekar på grönt samt vänd på pulversläckaren lite då och då för att undvika att pulvret lägger sig i botten och fastnar.

 

Grillning

Placera grillen på ett plant, obrännbart underlag minst en meter från tältet eller fritidsfordonet. Tändvätskan bör inte förvaras i direkt närhet till grillen. I och med att grillkol kan behålla värme och glöd i upp till tre dygn ska man lägga kolrester på anvisad plats.

– Tänk även på att man aldrig ska grilla i förtältet i och med att glödande kol ger ifrån sig giftig koloxid. Grillen ska därför placeras ute i det fria där det finns obegränsat med luft, berättar Karolin Broström.

Om man använder sig av en gasolgrill ska gasolflaskan placeras vid sidan om grillen – inte under. När man har grillat klart stänger man av genom att skruva åt ventilen på flaskan vilket gör att det inte finns något tryck i slangen och det blir mindre risk för läckage.

"Något man bör känna till när det gäller gasol och brand är att man, om möjligt, försöker att stoppa gasläckaget innan man släcker branden."
"Något man bör känna till när det gäller gasol och brand är att man, om möjligt, försöker att stoppa gasläckaget innan man släcker branden."
Brandfilt och brandsläckare ska förvaras lättåtkomligt, gärna nära dörren. På vårt testexemplar är inte brandsläckaren monterad i väggen. Det är rekommenderat att den sitter fast eftersom man annars måste packa upp och ned brandsläckaren när fritidsfordonet flyttas. Lämplig brandsläckare är en pulversläckare på sex kilo.
Brandfilt och brandsläckare ska förvaras lättåtkomligt, gärna nära dörren. På vårt testexemplar är inte brandsläckaren monterad i väggen. Det är rekommenderat att den sitter fast eftersom man annars måste packa upp och ned brandsläckaren när fritidsfordonet flyttas. Lämplig brandsläckare är en pulversläckare på sex kilo.
Kontrollera så att manometern på brandsläckaren pekar på grönt samt vänd på pulversläckaren lite då och då för att undvika att pulvret lägger sig i botten och fastnar.
Kontrollera så att manometern på brandsläckaren pekar på grönt samt vänd på pulversläckaren lite då och då för att undvika att pulvret lägger sig i botten och fastnar.

När lämpar det sig att använda brandfilt respektive brandsläckare?

En pulversläckare släcker effektivt alla slags bränder som kan uppstå i ett fritidsfordon, men smutsar ner mycket vid användning. Vid mindre bränder, där ytan är begränsad och någorlunda plan, kan man därför släcka med hjälp av en brandfilt. Det kräver dock att man upptäcker branden snabbt och att filten finns nära tillhands. När brandfilten en gång har använts är den förbrukad och bör bytas.

En överlägsen styrka med en pulversläckare är att den även kan användas utifrån och in, exempelvis genom en dörrspringa eller ett fönster. Trots att man inte ser exakt var brandhärden är söker sig pulvret dit vilket gör den mycket praktisk.

– Generellt är det svårt att säga exakt när man ska använda sig av brandfilt respektive brandsläckare – det beror mycket på situationen. Men det viktigaste av allt är givetvis att branden blir släckt fortast möjligt, säger Karolin.

 

Förvaring och användning av gasol

Det är viktigt att ha god ventilation både där gasolflaskan förvaras samt där kyl, frys och spis är placerad. Gasolflaskan har en säkerhetsventil vid munstycket. Den är konstruerad på ett sådant sätt att den löses ut vid ett förhöjt tryck, exempelvis vid brand, och släpper ut gasolen för att minska på trycket. I och med det får inte flaskan förvaras liggande. Håll även ett visst avstånd mellan gasolanläggningen och brännbart material.

Slangen som är kopplad till gasolflaskan ska vara avsedd för ändamålet och inte torr och sprucken. Kontrollera även gasoltätheten regelbundet.

– Något man bör känna till när det gäller gasol och brand är att man, om möjligt, försöker att stoppa gasläckaget innan man släcker branden. Om man släcker branden först och sedan inte stoppar den utströmmande gasen så fortsätter det att läcka ut brännbara gaser som kan antändas på nytt och orsaka en explosion, förklarar Karolin.

 

Inför vinterförvaringen

Vid vinterförvaringen bör man tänka på att ta bort eventuella gasolflaskor från fritidsfordonet. Det kan även vara idé att använda brandvarnarens batteri till något annat under vintern och därefter förse fritidsfordonets brandvarnare med ett nytt fräscht batteri till våren.

Taggar: Reportage

Redan när man ställer upp fritidsfordonet finns några saker att tänka på ur brandsäkerhetssynpunkt. Om en brand skulle uppstå i ens eget eller någon annans fritidsfordon är det bra att hålla sig till de rekommenderade avstånd som finns.

– Det bör vara minst fyra meter i samtliga riktningar mellan två fritidsfordon eller mellan fritidsfordon och tält, samt minst tre meter mellan två tält. I begreppet fritidsfordon inkluderas även förtält och markis vilket gör att man alltså ska ta med dessa i avståndsberäkningarna, förklarar Karolin Broström som är brandingenjör i Östra Götaland.

För att enkelt och snabbt kunna flytta på sitt fritidsfo

Är du redan tidningsprenumerant? Skapa din digitala inloggning.

Registrera
Digital prenumeration
Läs allt på Husbil & Husvagn med vår Premium-tjänst

Det här är en del av vårt Premium-innehåll. För att läsa vidare behöver du starta en prenumeration eller logga in ifall du redan har ett konto.

Läs mer

VINTERFÖRVARING

Ta ut batteriet ur brand-varnaren

Ta ut gasolflaskan

SÄKERHETSTIPS

Täthetskontrollera gasol-anläggningen

4 meter mellan fordon inklusive markis/tält

Funktionstesta brand-/gasolvarnare

Vänd alltid husvagnens dragkrok utåt

Grilla minst en meter från tält/markis

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.