Bild
Nästa artikel
Höj totalvikten – slipp överlast

Höj totalvikten – slipp överlast

Reportage

En oro över att åka omkring med överlast är något som många med fritidsfordon kan känna igen sig i. Genom att du låter höja totalvikten på fritidsfordonet får du lasta mer, men det lönar sig att tänka till en extra gång innan du skrider till verket.

Med fulla vattentankar, välfyllt kylskåp, komplett servis, cykelställ, campingmöbler och annan kringutrustning är det inte särskilt svårt att samla ihop ett ansenligt antal kilo i lastvikt. Dessvärre har både husvagnar och husbilar ofta en ganska lågt tillåten lastvikt, vilket gör att många omedvetet åker omkring med överlast. Det i sin tur kan leda till att fordonet får sämre vägegenskaper och att föraren får dryga böter.

 

Varför uppvägning?

En uppvägning innebär att man höjer totalvikten på fritidsfordonet och därmed den tillåtna lastvikten. Syftet är så gott som alltid att få lasta mer, oavsett om uppvägningen gäller för husvagn eller för husbil.

– För husvagnsägare kan anledningen till uppvägningen även vara att man har köpt en ny dragbil, som får dra ett tyngre släp än den förra. På husbilssidan kan det vara så att man uppfyller kraven för att få köra en husbil klassad som personbil klass II. Och kan därmed köra lagligt trots att totalvikten överstiger 3 500 kg, säger Hans Cassepierre, utredare på Transportstyrelsen.

Fördelen med att höja totalvikten på fritidsfordonet är att risken för att åka omkring med oavsiktlig överlast minskar.

 

Hur går det till?

För att höja (eller sänka) total-vikten på ett fritidsfordon be-höver man alltid göra en teknisk förändring och därefter en registreringsbesiktning. Det är det enskilda besiktnings-företaget som avgör vilken eller vilka tekniska förändringar som behöver göras på fritidsfordonet. Besiktningsföretaget brukar även vilja ha ett intyg från tillverkaren som säkerställer att fordonets konstruktion tål en höjning av totalvikten.


På en husvagn kan man behöva göra flera olika modifieringar för att höja totalvikten. Exempelvis kan det handla om att byta kopplingsanordning eller dragstång, byta hjulaxlar eller göra någon annan typ av förstärkning av konstruktionen. Även för husbilar kan man behöva göra en teknisk förändring, baserad på tillverkarens rekommendationer, men oftast räcker det med att få tillverkarens/tillverkarnas tillstånd för att få lasta mer.

– Om man vill öka totalvikten på en husbil från exempelvis 3 500 kilo till 3 850 brukar det oftast räcka med att be om tillstånd, eftersom chassit i regel klarar mer vikt än vad som står i registreringsbeviset. Det man dock måste tänka på är att om man exempelvis har en Kabe med chassi från Al-Ko måste man be om tillstånd från Fiat, Al-Ko och Kabe innan man kan höja totalvikten, berättar Anders Jägås, verkstadschef på Blå Kusten Fritidscenter.

Ofta kan återförsäljaren av fritidsfordonet hjälpa till med att ansöka om tillstånd för höjd totalvikt.

 

Ett praktiskt exempel

Om man har en husvagn med en totalvikt på 1 300 kilo och en tillåten lastvikt på 100 kilo, är det inte mycket packning som kan tas med innan överlasten är ett faktum. Om man då vill höja den tillåtna lastvikten till exempelvis 300 kilo behöver man alltså höja husvagnens totalvikt till 1 500 kg.

Ett besiktningsföretag kan då tala om vilken teknisk förändring de kan godkänna och vilka intyg de vill se från tillverkaren för att kunna godkänna vagnen med en högre totalvikt än den ursprungliga. Sedan görs en teknisk förändring av vagnen vilket kan innebära byte av hjulaxel och/eller, om vagnen är kraftigt konstruerad från början, byte av dragstång eller kopplingsanordning. Den tekniska förändringen ska vara dokumenterad av den som har utfört förändringen. Tillverkaren/generalagenten intygar den nya totalvikten samt uppgift om vad som är förändrat.

Efter förändringen ska tillverkarskylten vara anpassad till den nya totalvikten. I de flesta fall kan tillverkaren hjälpa till med att få fram en skylt med de nya vikterna på. Till sist görs en ny registreringsbesiktning. När den är godkänd får ägaren det nya registreringsbeviset med de nya tekniska data som gäller för vagnen. Den är då klar att tas i trafik.

 

Hur mycket kostar det?

Hur mycket det kostar att höja totalvikten på ett fritidsfordon varierar väldigt mycket beroende på fabrikat och modell. På vissa fritidsfordon behövs endast ett tillstånd medan andra kräver tekniska förändringar – som kan se helt olika ut beroende på modell. Utöver kostnaden för tillstånd och/eller teknisk förändring tillkommer också kostnaden för en ny registreringsbesiktning.

 

Tänkbara konsekvenser

Det man bör tänka på innan man höjer fritidsfordonets totalvikt är att det kan krävas en annan körkortsbehörighet för att få köra bil och husvagn tillsammans, till exempel utökad B-behörighet eller BE-behörighet. Det kan också vara så att man, efter uppvägningen, inte längre får dra den fullastade husvagnen med den bil man har. Det kan även bli fråga om en skattehöjning om den tekniska förändringen gör att husvagnen blir tyngre än innan. För husbilar klassade som personbil klass II, för vilka gränsen för höjd beskattning går vid en totalvikt av 3 500 kilo, kan det bli fråga om skattehöjning ifall husbilen ligger under den gränsvikten och byggs om så att gränsen överskrids. I vissa fall kan det även finnas begränsningar i var fritidsfordonet får framföras.

– För fritidsfordon är det väldigt få begränsningar eftersom de väger relativt lite. Men om totalvikten på en husbil överstiger 3 500 kg, kan det finnas begränsningar i de lokala trafikstadgarna som gör det svårt att få köra på vissa gator i vissa städer, säger Hans Cassepierre.

Vid körning utomlands kan det vara lämpligt att kontakta en motororganisation eller landets ambassad för att ta reda på om det är några speciella regler som gäller för tyngre fritidsfordon i landet. Det kan handla om vägtullar, broavgifter och annat som avviker från hur det är i Sverige. Till exempel så kanske du bara får köra 80 km/h i många länder med en tyngre husbil men även motorvägsavgifterna kan skilja, särskilt i Österrike, Polen och Schweiz för att nämna tre länder. Där kan du också behöva skaffa en särskild enhet (Go-Box) vid färd på motorväg.

Sist men inte minst, viktigt att nämna är att bakaxeltrycket har sina begränsningar liksom hur tungt själva garaget får lastas. (Många husbilar har till exempel en övre gräns på 150 kilo i garaget).

 

Tänk efter före

När det gäller husvagnar kan det vara bra att inför köpet tänka över möjligheten att ta BE-körkort eller utökad B-behörighet i syfte att redan från början skaffa sig en vagn som har den utrustning och den lastförmåga man behöver. På så vis slipper man bygga om en befintlig vagn utifrån ett uppstått behov. Givetvis måste även dragbilen vara godkänd för att dra husvagnen i fråga.

Samma gäller inför ett husbilsköp; i vissa fall kan det vara läge att skaffa sig en högre körkortsbehörighet och en tyngre husbil som har den tillåtna lastvikt man behöver. Den som tagit sitt B-körkort före 1 juli 1996 får köra husbilar med totalvikt över 3 500 kg förutsatt att körkortet inte varit återkallat från detta datum och att husbilen är klassad som personbil klass II.

Tänk även på att det enklaste sättet att åka lagligt är att åka med lätt last. Färsk- och gråvattentankarna behöver kanske inte vara fulla under transport. Porslin och glas kan bytas ut till plast och många ”bra-att-ha-prylar” kanske kan sorteras ut om de inte har använts på flera år. Många små förändringar kan göra avsevärd skillnad i det stora hela.

TRAFIKVERKETS EGNA FORDONSVÅGAR

Trafikverkets vågar är primärt till för polisens kontroller. Trafikverket kan därför inte garantera att alla vågar alltid fungerar felfritt. Ibland kan service vara beställd eller så kan saker göra att de inte ger korrekt resultat. Polisen vet givetvis om så är fallet, men inte allmänheten.

Vill du vara helt säker rekommenderas vägning hos en bilprovning. www.trafikverket.se

 

Dalarnas län

Hosjö, Rv 80, Falun

Gävleborgs län

Gävle, E4, Gävle N


Jämtlands län

Brunflo, E14, 16 km Ö Östersund

Jönköpings län

Forsheda, Rv27, 17 km Ö Värna-mo

Jönköping, Herkulesvägen 52

Krängsberg, E4, 19 km S Jön-köping (2 stycken)
 

Kalmar län

Almvik, E22, 7 km N Västervik

Dämme, E22, Trafikplats Kalmar S

Svalliden, Rv37, 3 km Ö Oskarshamn

Norrbottens län

Ersnäs, E4, 20 km S Luleå

Grenselet, Aitik, E10, 12 km SO Gällivare

Haparanda, E4


Skåne län

Helsingborg, E6 mellan trafikplats Helsingborg S och trafikplats Kropp

Hurva, E22, mellan väg 23 och 10 (2 st, en i vardera riktningen)
 

Södermanlands län

Gumsbacken, E4/Rv 53 (Nyköpings kommun)
 

Uppsala län

Tre ängar, E4, öster Björklinge (Uppsala kommun)
 

Värmlands län

Ilanda, Rv61/62 (Karlstads kommun)

Nyängen, Rv45 (Grums kommun)

Stolpen, E18, 1 km Ö trafikplats Stolpen (Kristinehamns kommun)
 

Västerbottens län

Byske, E4

Lögdeå, E4, 50 km S Umeå (Nordmalings kommun)

Stöcksjö, E4, 7 km S Umeå
 

Västernorrlands län

Armsjön, E4, 25 km S Sundsvall

Bollstabruk, Rv90/v333 (Kramfors kommun)

Lunde, Rv90, 1 km S Sandöbron (Kramfors kommun)
 

Västmanlands län

Evelund, Rv70/Rv 56 (Sala kommun)
 

Västra Götalands län

Gasklockan, E6/E20, Tingstadstunneln (Göteborgs stad)

Skandiahamnen, Arendals-vägen 2 (Göteborgs stad)

Svanvik, Rv49, 2 km N Karlsborg

Säbykrogen, E20, 2 km N Brodde-rud (Mariestads kommun)

Viared, Rv40, V Viared (Borås kommun)(Inte alltid öppen)
 

Östergötlands län

Ringeby, E4/Rv51 (Norrköpings kommun)

Taggar: Reportage

Med fulla vattentankar, välfyllt kylskåp, komplett servis, cykelställ, campingmöbler och annan kringutrustning är det inte särskilt svårt att samla ihop ett ansenligt antal kilo i lastvikt. Dessvärre har både husvagnar och husbilar ofta en ganska lågt tillåten lastvikt, vilket gör att många omedvetet åker omkring med överlast. Det i sin tur kan leda till att fordonet får sämre vägegenskaper och att föraren får dryga böter.

 

Varför uppvägning?

En uppvägning innebär att man höjer totalvikten på fritidsfordonet och därmed den tillåtna lastvikten. Syftet är så gott som alltid att få lasta mer, oavsett om uppvägningen gäller för husvagn eller för husbil.

– För husvagnsägare kan anledningen till uppvägningen även vara att man har köpt en ny dragbil, som får dra ett tyngre släp än den förra. På husbilssidan kan det vara så att man uppfyller kraven för att få köra en husbil klassad som personbil klass II. Och kan därmed köra lagligt trots att totalvikten överstiger 3 500 kg, säger Hans Cassepierre, utredare på Transportstyrelsen.

Fördelen med att höja totalvikten på fritidsfordonet är att risken f

Är du redan tidningsprenumerant? Skapa din digitala inloggning.

Registrera
Digital prenumeration
Kampanjerbjudande – halva priset livet ut!

Den här artikeln är del av vår Premium-tjänst. För att få tillgång till den och alla andra Premium-artiklar behöver du teckna ett medlemskap. Just nu har vi ett extra förmånligt erbjudande: Halva priset livet ut.

Läs mer

FORDONSVÅGAR

Förutom de vågar som listas här intill har de olika bilprovningsföretagen fordonsvågar, oftast mot avgift.

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.