Bild
Nästa artikel
Tveksamma nyheter i SR om antal mobila boenden i Sverige

Tveksamma nyheter i SR om antal mobila boenden i Sverige

STATISTIK

På Sveriges Radios nyheter idag redovisas att antalet registreringar av husvagnar och husbilar minskat med fyra procent och jämför med att antalet campingnätter har ökat.

Att läsa statistik och använda den på ett vederhäftigt sätt är ibland inte alls enkelt. I synnerhet inte för säsongsavställda fordon dit vi får räkna mobila boenden. Senast tillgänglig registreringsstatistik är till och med september och SR:s nyheters uppgifter till denna tidpunkt stämmer inte enligt SCB.

I ett pressmeddelande i juli från företaget Bisnode redovisas att antalet husvagnar i trafik minskat med 7 592 till totalt 179 178 stycken mellan år 2012 och 2013 och detta avser situationen i juni. Husbilar nämns inte i detta pressmeddelande men Bisnode tillägger att eftersom husvagnar är säsongsrelaterade kan datan för antal husvagnar i trafik variera något beroende på att de ställs av när de inte används.

I ett pressmeddelande från Husvagnsbranschens riksförbund (HRF) 2013-07-05, som ett svar på Bisnodes uppgifter, menar HRF att Bisnodes uppgifter ger en felaktig bild. Istället hävdar HRF i sitt pressmeddelande att det som borde räknas är det totala antalet registrerade husvagnar och detta räknat på årsskiftessiffrorna eftersom antalet påställda fordon i juni inte speglar antalet existerande husvagnar. Då har antalet istället ökat från 278 202 till 278 975 vilket är en ökning med 0,3 procent. Under en femårsperiod är ökningen 2,3 procent och för en tioårsperiod 9,3 procent.

Inget av dessa pressmeddelanden tar upp husbilarna som ökat kraftigt i tio år. År 2002 såldes knappt 1 000 stycken för hela året och för 2013 är siffran till och med september ungefär 3 000 vilket är en uppgång med cirka fyra procent sedan 2012. Sedan 2007 har siffran varit ungefär 3 000 med en svacka 2009 med ungefär 2 000. Även om det inte via nätuppgifterna från SCB går att utläsa exakta antal har det sålts ungefär 26 000 husbilar under en tioårsperiod vilket torde vara minst tre gånger så många som föregående tioårsperiod.


I nyheterna säger SR att husbilar och husvagnar har minskat med fyra procent 2013 och jämför detta med att antalet campingnätter har ökat. Detta skulle bero på att utländska besök ökat trots att de svenska mobila boenden som nyregistreras enligt SR minskat.

Med tanke på att Sverige i sammanhanget är ett av de fåtal europeiska länder som hållit nyförsäljningssiffrorna under lågkonjunkturen och ingen grund för SR:s påstående redovisas samt att HRF redovisar en kontinuerlig ökning av antalet mobila boenden så skulle uppgiften i nyheterna kunna ifrågasättas.

Det förefaller som att det går att resa en rad frågetecken om den uppgift som SR:s nyheter den 27 oktober 2013 presenterade i tvånyheterna.

Taggar: Nyheter, Hem

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.