Nästa artikel
Bli oberoende med solpaneler
PRYLAR

Bli oberoende med solpaneler

Publicerad 12 november 2020 (uppdaterad 12 november 2020)
Funderar du på att installera solpaneler? Det gör allt fler, i synnerhet de som då och då fricampar eller står på ställplatser där det saknas el. Men vad ska man tänka på vid ett köp?

Först och främst, tänk efter före! Låt dig inte lockas av ett lågt pris utan starta tänkandet med frågan: Vilka behov ska täckas? En annan viktig fråga är om du vill bli helt oberoende av extern el eller ser anläggningen som ett komplement.

Den tekniska biten

Solcellssystem omvandlar ljus till elektricitet genom att använda ett tunt lager halvledarmaterial, ofta kisel, inneslutet mellan en transparent skiva och polymerresin. När elektroner i halvledarmaterial utsätts för dagsljus laddas de med energi och elektronerna börjar då flöda genom materialet vilket genererar likström. Likströmmen transporteras sedan till en växelriktare, inverter, som omvandlar likströmmen till 230V växelström, så att den kan användas på vanligt vis.

För att få el till det du räknat ut krävs mer än effekten i annonsen, solpaneler ger inte hundra procent och sjunker ju äldre och smutsigare systemet blir. Regniga och mulna dagar sjunker också effekten och ju längre norrut du befinner dig desto lägre vinkel har solen vilket även det gör att den teoretiska effekten inte nås. Dessutom gillar många att ha skugga över fordonet när de campar vilket förstås påverkar verkningsgraden negativt. Ett system som inte är monterat på taket utan kan flyttas runt löser det problemet men skapar istället andra. I princip diskuteras av praktiska skäl inga andra system än takmonterade.

Solcellspaneler kan ettdera limmas direkt på taket eller monteras i ram eller i ett fäste som går att svänga. Behöver man mycket effekt är vridbara paneler bättre då de kan justeras så att de står rakt mot solen. En annan fördel med vinklingsbara paneler är att man då kan komma åt takytan under för rengöring och underhåll.

Taken på fritidsfordon erbjuder inte oändligt med yta och det är därför viktigt hur mycket solpanelerna genererar per ytenhet samt vilken verkningsgrad de har. I dagsläget finns två typer av paneler, polykristalina och monokristalina, där de monokristalina ger ungefär 10-15 procent mer energi. Det finns alltså anledning att rekomendera dessa även om de är något dyrare.

Solceller mäts i kilowattpeaks (kWp). Detta indikerar hur mycket energi solcellerna genererar när de fungerar som bäst, till exempel mitt på dagen en solig dag. Så, hur mycket behövs? Ett vanligt system för hushåll är mellan 1,5 och 3kWp vilket täcker en elförbrukning på ungefär 4 000 kWh per år för belysning och apparater. Det är förstås knappast aktuellt för vare sig husbilar eller husvagnar. När du jämför priser är det viktigare vad priset är per kWp än verkningsgraden, men det förutsätter att du har yta nog på taket.

De minsta systemet ger teoretiskt ungefär 100 W vilket för de flesta är för litet för att bli oberoende av extern el. Men vad systemets solpaneler genererar måste lagras och ett sådant system ger absolut inte mer än en kWh per dygn, räkna med betydligt mindre. De flesta anser att det behövs minst 200 W, helst mer. Det finns lathundar som exempelvis denna för att bedöma behovet. Underskatta inte, byt till LED-lampor och kolla effektbehovet för kylskåpet.

För att anäggningen ska fungera krävs sedan batterier, ju mer effektiv anläggningen ska vara desto fler Ah behövs. Ett vanligt bodelsbatteri kommer troligen inte att räcka, räkna med minst 200 Ah men ju högre kapacitet desto mer vikt så där kommer tillgänglig lastvikt in i bilden. Dessutom kan man inte tömma batteriet helt, räkna med hälften i praktisk användning. Det är denna mängd ström du har när solpanelerna inte generar något på kvällar och nätter. Alltså, du kan fylla på batterierna med solpanelernas effekt under dygnets soliga timmar men aldrig dygnsvis använda mer än detta. Glöm inte heller att det i alla led finns effektförluster, i synnerhet om du omvandlar strömmen till 230 volt.

Du räknar ut hur mycket du kan ladda på följande sätt där exemplet visar solpaneler på 200 W. 200W/12V = 16.7A * 6tim = 100.2Ah. Det innebär att det krävs minst 6 timmars full effekt från solpanelerna för att fylla de halvtomma batterierna, dubbelt upp för solpaneler på 100 W, vilket inte är fallet om det är molnigt eller solpanelerna är smutsiga. Dessutom, som tidigare nämnts, är detta teoretiska siffror som i praktiken aldrig uppnås, i synnerhet inte i norra Sverige.

Omvandlar du strömmen från 12 V till 230 behövs en spänningsomvandlare, inverter. Dess maximala effekt begränsar då uttaget av samtidig effekt oavsett hur kraftiga solpaneler eller batterier du installerat.

Det praktiska

Välj ett system som gör så lite ingrepp som möjligt i karossen, hål ger alltid en risk för att få in fukt i isoleringen med dyra skador som följd. Glöm inte att kolla att eventuella tätningar håller måttet även efter en tid.

Står du då och då där det finns el kan du kompletteringsladda så gör det, bland andra har CTEK system som laddar både från bilens generator, solpanelerna och extern el med ett smart styrsystem. Det finns anledning att rekomendera en sådan lösning utöver själva systemet med solpaneler. CTEK:s system håller även reda på laddningen mellan startbatteri och bodelsbatteri/er.

Batterier har olika kvalitet och du bör välja något som har god renomé. Billiga så kallade "no brand"-batterier är troligtvis inte det bästa i sammanhanget även om tester har visat att dessa inte behöver vara usla. Däremot skiljer sig ofta exemplaren kraftigt åt. Det är viktigt med så likartade batterier som möjligt, blanda helst inte gamla med nya då möjligheterna för dem att ta emot och lagra ström åldras över tid.

Bestäm dig för om du behöver 230 V. De flesta apparater och laddare vi använder finns även i 12-voltsutförande men använder du exempelvis en kaffebryggare behövs 230 volt. Kolla sådana apparater då de ofta behöver ganska höga watt. Behöver du inte 230 volt, håll dig genomgående till strömsnåla 12-voltare.

Det finns många aktörer på marknaden. Välj någon med god renomé och kolla så att de hanterar reklamationer på ett godtagbart sätt, exempelvis ger ARN:s listor en viss vägledning. Det bästa är också om de funnits ett tag på marknaden.

Överskatta inte din egen förmåga när det gäller monteringar som kräver håltagning. Eventuella fuktskadors kostnad kan lätt överstiga den som en fackman tar för arbetet. Men självklart, bedömer du dig som kunnig kan du göra det själv.

Håll solpanelerna rena, då ger de mest effekt.

Utvecklingen av tekniken går snabbt och priserna har gått ner. Kolla först och i god tid så du vet vad du behöver men alldeles innan köp för att bestämma vilken tillverkare och leverantör.

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.