Nästa artikel
Polskedans med Orsa spelmanslag
DALARNA

Polskedans med Orsa spelmanslag

Publicerad 17 februari 2014 (uppdaterad 1 november 2019)
Orsa Spelmanslag spelar i Orsa Hembygdsgård upp till dans tillsammans med Elvings Spelmanskapell klockan 19 den 1:a mars 2014. Varför inte ta dig en tur såväl dit som på dansgolvet. Väl mött önskar spelmanslaget!

Spelmän har i alla tider haft en stor uppgift att fylla, då de dels medverkat med sin musik under olika arbetsformer och dels spelat vid fester och till dans.Vid uppesittarkvällarna har spelmän varit med och underhållit med sina låtar och dessa arbetskvällar slutade oftast med en svängom. Vid bröllop och andra kalas har spelmän alltid varit oumbärliga och bidragit till att höja stämmningen med sin musik.

Folkmusiken i Orsa har gamla anor. Vi vet att Blecko Anders -f 1831 d 1922- lärde sig spela låtar av Maklin Anders Hansson -f 1821 d 1857-.Maklins Anders har förmodligen lärt sig spela orsalåtar av någon äldre spelman, så man kan utgå från att han inte komponerat de låtar som han lärt Blecko Anders. Man kan dra slutsatsen , att orsalåtarna härstammar från 1700-talet eller tidigare. Under de senaste 100 åren har spelmännen i Orsa skrivit historia. Det har av folkmusikkännare ofta omvittnats, att orsamusiken är av särskilt stort kulturhistoriskt värde, då den är såväl teknisk som den är ursprunglig och genuin. I Orsa har vi även varit i den lyckliga omständigheten, att vi har haft spelmän som kunnat förvalta arvet av vår folkmusik från våra förfäder.

Gössa Anders har varit den förmedlande länken mellan gången tid och nutid och har liksom Blecko Anders kunnat tillägna sig och framföra vår sockenmusik på ett mästerligt sätt. Under årens lopp har spelmännen varit verksamma i olika grupper eller vad man numera kallar spelmanslag. Under Blecko Anders tid förekom ej lagspel.

Gössa Anders och Jamt Lov medverkade vid en spelmansstämma på Skansen 1920, där de väckte berättigat uppseende för sin utomordentliga samspelning.

Orsa spelmanslag bildades hösten 1948. Tidigare spelades i mindre grupper utan regelbundna övningar. Från början tänkte man satsa på ett mindre lag, det visade sig vid första träffen som hölls på Born den 17 Oktober 1948 att man var för olika i spelsättet, och saknade repertoar. Man beslöt då att satsa på bredden av spelmän. Det visade sig, att denna nya form att framföra folkmusik i stora lag var ett effektivt sätt att få spelmännen att särskilt intressera sig för vår gamla sockenmusik.

I slutet av 1948 sammankallade Erik Moraeus alla spelmän i Orsa till en träff, det kom ett tiotal spelmän. Det blev en lyckad start, och intresset för att bilda Orsa spelmanslag var stort. Man siktade in sig på ett framträdande i radio vilket sporrade till effektiv träning. Den 30 januari 1949 var man klar för ett radioframträdande. Den 20 november 1949 var man mogen för nästa framträdande i radio. Nu hade det utökats till 16 spelmän.

Det gjordes en inventering av all orsamusik medan Gössa Anders var aktiv.Därmed var sockenmusiken bevarad så långt detta låter sig göras.

När man närmade sig 60-talets slut blev det stor åderlåtning i spelmanslaget. Några spelmän började få ålderskrämpor och tappade därmed lusten för att spela. Nu kom en ny generation spelmän. Bröderna Perra och Olle Moraeus samt kusinen Anders Jakobsson kom med stormsteg in i spelmanslaget och på rekordtid blev de riksspelmän. Olle och Anders var endast 15 år gamla när de fick Zornmärket i silver och blev därmed de yngsta riksspelmännen i landet.

Under 70-talet började ännu en ny glansperiod. Det gjordes många framträdanden inte enbart i Orsa utan på många platser i landet. Resor utomlands gjordes dels av hela spelmanslaget och dels av mindre grupper.

De unga orsaspelmännen fick bl.a. representera Sveriges folkmusik i Tunisien, Österrike och andra länder och några spelmän fick förmånen att resa till Amerika 1974 och 1976. 1985 gjorde spelmanslaget en resa till Ungern.

Efterfrågan på orsamusiken blev efterhand stor, varför spelmanslaget gjorde en grammofonskiva 1978 med gamla låtar på ena sidan och gammal dansmusik på den andra sidan.

Musikskolan har varit av stor betydelse för spelmanslaget. I musikskolan får eleverna lära sig både folkmusik och klassisk musik. Efterhand kommer ungdomarna med i spelmanslaget. Låtkurser har anordnats där nya spelmän skapas. På så sätt har man fått ett brett underlag. Orsa spelmanslag har för närvarande ett 50-tal medlemmar inberäknat s.k lilla spelmanslaget. Någon hade spått att våra låtar skulle dö ut med Gössa Anders, men så blev det inte.

Texten från Orsa spelmäns hemsida

När och var?
Orsa hembygdsgård 1 mars 2014 klockan 19:00

GPS 61.103443,14.649353

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.