Bild
Nästa artikel
Restips: Östmarks kyrka som ny

Restips: Östmarks kyrka som ny

VÄRMLAND

En av Sveriges bäst bevarade träkyrkor får en rejäl ansiktslyftning inför 250-årsjubileet den 2 juli 2015. Passa på att se den i nyputsat skick!

Gedigen kunskap, fingerfärdighet och en god portion tålamod. Östmarks kyrka firar 250 år i sommar och lagom till jubileet ställs den i ordning för att visas upp i sitt bästa skick. Konservering och rengöring av inventarierna genomförs den här veckan av konservatorer från Värmlands Museum.

I Värmland finns en mängd unika byggnader, interiörer och andra kulturföremål i såväl privata hem som offentliga miljöer. I Östmarks kyrka, den barockinspirerade träkyrkan från 1765 finns konservatorerna Anna Lindblom och Cecilia Skoglund på plats för att göra en översyn av inventarierna. Ett av många konservatorsuppdrag för att detta kulturarv ska finnas kvar för kommande generationer.

- Väl förvaltade kulturmiljöer ger inte bara hållbara och trevliga miljöer att leva i eller besöka, utan kan också fungera som ett sammanhållande kitt i samhället. Det ger var och en möjlighet att reflektera över sig själv, sitt liv och den tid vi lever i, säger länsmuseichef Åsa Hallén på Värmlands Museum.

Ett riktigt pysselgöra
Lagom till jubileet i sommar ska kyrkan visas upp i sitt bästa skick. Det handlar om att fästa tillbaka lösa färgflagor en efter en genom försiktigt tillförande av lim underifrån och sedan trycka fast dem igen, samt att rengöra målade och förgyllda ytor. Predikstolen, altarringen, korskranket samt fyra korsvalvspelare håller på att åtgärdas och kristallkronan i kyrkans mitt ska putsas, var prisma för sig. Den tidigare vedeldade kyrkans orgelfasad har förgyllda partier som ska rengöras, vilket kommer att märkas även för den ovana betraktaren.


-  Sveriges kyrkor är fantastiska kulturmiljöer med omsorgsfullt utformade rum och med många intressanta föremål av lokal karaktär men också med starka influenser från andra delar av världen. Gör en upptäcktsresa i en kyrka nära dig! Östmarks kyrka är fantastiskt fin och väl värd ett besök, säger Åsa Hallén.

2011 gjordes en inventering av kyrkan som resulterade i en lång åtgärdsplan som nu delvis genomförs. Dagen innan Kristi himmelfärdshelgen ska arbetet i Östmarks kyrka vara klart.

Bakgrundsfakta om Östmarks kyrka

Östmarks kyrka uppfördes 1761- 65 och invigdes den 2 juli 1765. Den korsformade och barockinspirerande träkyrkan avspeglar bygdens expansion i samband med kolonisationen av skogsfinska bönder i slutet av 1600-talet. Kyrka, kyrkogård, gravkapell, klockstapel, intilliggande församlingshem och före detta skola utgör en samlad kyrkomiljö. Kyrkan är exteriört ett välbevarat och tydligt exempel på barockens träkyrkobyggnadskultur i Värmland. Det stora ljusa kyrkorummet har ett välvt trätak uppburet av särpräglade hörnkolonner. Predikstol och baldakin i plattskärningsteknik från 1600-talets slut tillverkades ursprungligen för en annan kyrka, men har funnits i Östmark sedan invigningen. Rummet präglas i övrigt av 1930-talets renovering ledd av Bror Almqvist, och har flera för honom karateristiska drag, till exempel altaruppsatsens omfattning, korskrank och korfönster. Kyrkorummets färgsättning härrör från 1960 talets renovering under ledning av arkitekterna Ingeborg Waern Bugge och KG Norström.

Några av kyrkans särskiljande drag:

  • kyrka, klockstapel, kapell och kyrkogård med avgränsande kyrkogårdsmur utgör en samlad och betydelsefull miljö som ingår i ett kulturhistoriskt värdefullt sockencentrum
  • exteriören med särpräglade vindfång är välbevarad från uppförandetiden
  • predikstolen från 1600-talets slut i plattskärningsteknik
  • läktarbarriären och orgelfasad från 1870-talet i nyklassicistisk stil
  • kyrkorummets slutna bänkinredning och kvartersindelning med delvis vägganslutna bänkar
  • 1930-talets tillägg i form av bland annat altaruppsatsens omfattning och korskrank
  • vapenhusets rustika karaktär

Få träkyrkor finns bevarade i så pass fint skick som Östmark Kyrka.

Var?

Östmark ligger norr om Torsby, där E45 och E16 ansluter till varandra.

GPS: N60°16'44", E12°45'49"

Taggar: Restips

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.