Nästa artikel
Restips: Forsakar i Degeberga
SKÅNE

Restips: Forsakar i Degeberga

Publicerad 26 februari 2020 (uppdaterad 26 februari 2020)
Somliga har fått för sig att Skåne är platt som en pannkaka men inget kan vara mer fel. Här finns den trolska ravinen Forsakar med vattenfall inbäddat i bokskogens skira vårgrönska. Följ med till denna härliga plats!

"Forsakar kallades här en ström, som lopp leder utur skogslanden åt sandlanden eller slätten, och hade gravet sig djupt neder med en brant däld, på bägge sidor så djupt som en hög kyrkomur, ett gott stycke förrän han kom utur skogslanden. Denna fors gjorde först ett högt, präktigt fall eller kaskad, därnäst efter ett bösseskotts loppande, åter ett annat brådstupande högt fall, där vattnet föll ned uti…"
 Carl von Linné ”Skånska resan"

Bokskogens vårskira grönska silar ljuset på ett magiskt sätt innan lövverket har hunnit bli så tätt att det kväver all växtlighet på marken. Vitsipporna bildar en matta flankerad av de bruna fjolårslöven medan de steniga ravinsluttningarna domineras av bok men vid bäcken finns också al, ask och alm. Luften dryper av fukt från de många källor som springer fram och det ger upphov till den speciella miljö som många växter och djur älskar. På sluttningarna trivs gulplister, ormbunkar och mossor, som exempelvis den ovanliga skuggstjärnmossan och i ravinens botten växer det gott om sippor och gullpudra. Vattenfallet brusar i bakgrunden och stressen är långt borta när du går i sluttningen, men den södra sidan är inte den norra lik. Och platsen är lika älskad av besökarna, den är magisk!

I den här ravinen i Linderödsåsens östra sluttning får naturen sköta sig själv. Här sker ingen uppröjning när träden faller men ramlar något träd över stigen flyttas det åt sidan så att inte framkomligheten äventyras. Ingen kommer hit och ansar bort murkna grenar. I gengäld hittar du ovanliga insekter som asbagge, svampfluga och bokskogslöpare bland bark, ormbunkar och mossor. Även fågellivet är rikt med många arter sångare och hackspettar. Årligen häckar forsärla och Forsakar är även en av Skånes få häckplatser för strömstaren, som även brukar övervintra längs Forsakarsbäcken. Kungsfiskare och häger ses regelbundet.

Många sägner och sagoväsen är knutna till Forsakarsravinen eftersom det är en spännande plats som länge gett upphov till myter och legender. Här fanns pysslingar och jättar, i skogen bodde skogssnuan och vid fallet spelade näcken. Här spelades scener till den klassiska filmen Äppelkriget in där självaste näcken uppenbarade sig i fallen.

Det är två fall, det övre med 7,4 meters fallhöjd och det nedre med 10,6. Det är Skånes högsta fallhöjd även om Verkeån har en total fallhöjd på 23 meter men den är jämt uppdelat på fem fall. Forsakarsravinen, som troligen bildades då en strid älv av smältvatten rann från landisens nedre kant och mejslade sig cirka 40 meter ner genom Linderödsåsen på väg ut mot Hanöbukten, blev naturreservat redan 1929 och 2006 utvidgades reservatet norrut till Lillaforsskogen. Lillaforsskogen i norra delen av reservatet är en fuktig och näringsrik ask- och almdominerad ädellövskog med flera bäckar. Skogen är idag relativt likåldrig men de grova träd som finns kvar är vidkroniga, vilket tyder på att de vuxit mer öppet. Området kallades förr ”Killehagen” och var ängsmark. Även här trivs snäckorna och man har funnit totalt 46 mossarter varav åtta så kallade signalarter, det vill säga arter som indikerar skyddsvärd skog.

Området i sin helhet är vackert och spännande att bara promenera runt i men är du extra intresserad av ovanligt djur- och växtliv är det här rätt plats att besöka. Det borde ju vara en självklarhet i alla naturreservat att människor inte försämrar miljön för de arter som naturligt och ursprungligt hör hemma där. Inom naturreservaten borde varje art betraktas som ovärderlig, som här i Forsakar.

Hitta hit

Forsakarsfallen ligger i Degeberga (väg 19 från E22 mot Simrishamn). I anslutning till ravinen finns en stor p-plats, som även är till för besökare till Forsakarsgården och friluftsbadet (det senare öppet sommartid). Vid P-platsen finns sommaröppen kiosk, i Forsakarsgården även restaurang.

Ska du inte övernatta så tar du dig till denna parkering och går genom parken till vattenfallet, en sträcka på ungefär en kilometer. GPS koordinaterna är N 55° 49.499', E 14° 4.622'.

Inom reservatet gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten förekommer.

Camping

Det finns ett tiotal campingar och ställplatser i närheten. Vid Linderödsåsen ligger denna naturskönt i skogsmiljö. Adressen till Linderödsåsens camping är Hörbyvägen 7, 29894 Linderöd

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.