Bild
Nästa artikel
Återinvigning av naturreservatet Yttra Berg

Återinvigning av naturreservatet Yttra Berg

HALLAND

I naturreservatet Yttra Berg, som ingår i Natura 2000, möter du ett landskap som var vanligt förr, med hamlade träd, slåtterängar, odlingsterrasser och fägator. Nu i sköna maj är det som allra vackrast!

Anledningen till festligheterna den 11 maj 2014 är att det hänt mycket i det vackra naturreservatet de senaste åren. Aronsgårdens byggnader från 1700 och 1800-talet har fått sig en rejäl ansiktslyftning både exteriört och interiört. Taken lyser guldgula av ny halmtäckning, väggarna glänser i rött och det är välputsat inne i såväl manhuset som i ladugårdarna.

De tidigare tre naturstigarna har kompletterats med en ny som leder ut till byns utmark.

Invigningen sker söndag 11 maj, kl 14:00. Den nya landshövdingen Lena Sommestad håller tal och för underhållningen står spelmanslaget Hallingastråk. Efter invigningen blir det guidade vandringar längs den nya naturstigen med naturguiden HG Karlsson. Det blir visningar av Aronsgården då hembygdsföreningen berättar om folket som bott där en gång. De som vill kan få åka häst och vagn eller så väljer man att gå speciella tipsrundor - en för barn och en för vuxna. För den fikasugne finns det en kaffeservering. Passa på att njuta av det vackra kulturlandskapet!

Yttra Bergs jordbrukslandskap är i stora drag bevarat från tiden före 1800-talets skiften. Före skiftena var byarna vanligen uppdelade i inägor med åkrar och slåtterängar samt utmark där djuren från flera gårdar betade tillsammans. För att hindra djuren från att beta från åker och äng var hela byns inägor kringgärdade av stenmurar. Dessutom fanns i varje by en fägata omgiven av murar så att djuren kunde fösas mellan utmarksbetet och ladugården, utan att grödorna förstördes.

I Yttra Berg är fägatan fortfarande välbevarad liksom gränsen mellan inägor och utmark. Större delen av naturreservatet består i inägor där terrasser, odlingsrösen, slåtterängar och hamlade träd minner om forna tiders odlingsmöda. Marken brukades ända fram till 60-talet, vilket starkt bidragit till att naturvärdena kunnat bevaras. I reservatets hjärta ligger Aronsgården vars äldsta delar är från 1600-talet. Boningshuset från 1818 och uthuset från 1808 är byggda på plats. Ladugården är däremot hitflyttad 1992 från Sjörred i Abilds socken, som ersättning för den gamla ladugården som revs på 60-talet.


Inom reservatet finns Store stockäng vilken sköts traditionellt av Gällareds hembygdsförening. Under våren städas ängen på ris och löv och i juli står ängen i full blom. Smörboll, grönvit nattviol och svinrot är några av ängens blommor. I månadsskiftet juli/augusti hålls det årliga slåttergillet med välslipade liar och fyllda kaffekorgar. Tidpunkten brukar anslås i gårdsmuseet och du är välkommen att delta. Du är även välkommen att besöka gården och se på sådd och skörd "på gammalt vis" med häst och självbindare.

Floran är relativt artrik på grund av två orsaker. Dels har området hävdats genom bete och slåtter sedan lång tid tillbaka, och dels förekommer lättvittrad grönsten i området. Smörboll, svinrot, Jungfru Marie nycklar och sommarfibbla är exempel på hävdgynnade arter, medan blåsippa, vårlök, ormbär och desmeknopp är arter som trivs på grönsten. I området förekommer hasselmus som är ovanlig i Halland liksom fågelarterna stenknäck, nötkråka och mindre hackspett.

Med hjälp av broschyren "Natur- och kulturstigar i Yttra Berg" kan du gå fyra olika stigar som varierar i längd från 1-2,5 km. Under vandringens gång får du inblick i områdets naturvärden och kulturhistoria. Broschyren finns vid informationstavlan på parkeringen och i gårdsmuseet.

I Sjörredsladan vid Aronsgården finns sedan 2002 ett museum med utställningar om landskapets historia, reservatets växt- och djurliv samt om det ålderdomliga jordbrukets göromål. I en lyssnarstudio kan du höra berättelser från trakten. I museet finns även information om händelser i reservatet samt en matplats där du är välkommen att avnjuta din medhavda matsäck. Museet är alltid öppet!

Var?

Strax söder om Ullared efter väg 153.

GPS: N57°05'05", E12°48'16"

Ställplats i närheten hittar du här.

Taggar: Restips
Återinvigning av naturreservatet Yttra Berg

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.