Nästa artikel
Bilmålvakternas skulder nu över 4 miljarder
NYHETER

Bilmålvakternas skulder nu över 4 miljarder

Publicerad 7 januari 2019 (uppdaterad 7 januari 2019)
Trots flera åtgärder från myndigheternas sida blir allt fler bilmålvakter skyldiga allt större belopp. Förutom 1,9 miljarder i fordonsrelaterade skulder har det uppdagats att det tillkommer 2,5 miljarder i obetalda trafikförsäkringsavgifter.

Det är SVT som den här gången lyft upp frågan om situationen där vad som kan kallas fiktiva ägare av fordon blir allt mer skuldsatta. De redovisar i ett inslag att det 2009 beräknades finnas 85 bilmålvakter som tillsammans stod som ägare till 26 000 bilar vilket till 2018 hade ökat till 175 personer med en sammanlagd fordonspark på 62 000.

En bilmålvakt är en person som på papperet äger ett stort antal bilar men saknar tillgångar. Därigenom kan den riktiga ägaren strunta i att betala alla fordonsrelaterade räkningar, räkningarna hamnar ändå på bilmålvaktens konto hos Kronofogden som inte kan mäta ut något då tillgångar saknas. För att råda bot på detta ändrades lagen för fyra år sedan så att bilar numer kan tas i beslag men det har inte hjälpt. För ett år sedan ägde Sveriges tio värsta bilmålvakter nästan 15 000 fordon tillsammans. Bilmålvakten kan i sin tur leva gott på den ersättning den riktiga bilägaren med rimlig säkerhet betalar ut svart.

Förutom att det visar på att det växande problemet är större än vad som tidigare antagits har det betydelse för alla som köper ett fordon. Skulder av statlig karaktär följer nämligen fordonet och det är av yttersta vikt att köparen kollar situationen med Transportstyrelsen så att det inte blir en obehaglig överaskning efter ett köp.

Det som nu uppmärksammas är att det utöver obetald fordonsskatt, p-böter och trängselskatter ser ännu värre ut när det gäller försäkringar. Visserligen följer inte dessa skulder fordonet men är trots det inte utan betydelse för andra fordonsägare. 

Trafikförsäkringsföreningen (TFF) har under 2018 försökt att identifiera personer som kan misstänkas vara bilmålvakter. Gränsen sattes då till att man måste vara skyldig mer än en halv miljon kronor i obetalda trafikförsäkringsavgifter. TFF kunde identifiera 2 500 sådana personer.

– De kategoriserar vi som en typ av bilmålvakter. Det innebär att de har väldigt många fordon som har varit oförsäkrade som de ägt under en väldigt lång tid, säger Mats Olausson, vd för Trafikförsäkringsföreningen till SVT.

Alla trafikförsäkringspliktiga fordon, i princip alla med ett registreringsnummer, är ålagda att betala för skador som kan uppstå på personer eller egendom. Detta sker normalt via försäkringen men saknas det en sådan träder Trafikförsäkringsföreningen (TFF) in. För att finansiera de oförsäkrade fordonens skador finns en gemensam pool dit alla försäkringsbolag är skyldiga att betala och från denna pool tas sedan beloppen för exempelvis kostnaden för en skadad person. Det som uppdagats är att bilmålvaktsbilarna är skyldiga försäkringsbolagen 2,5 miljarder. För att försäkringsbolagen ska kunna betala ut några pengar krävs intäkter, alltså försäkringspremier, så detta belopp distribueras ut på samtliga som betalar en trafikförsäkring.

Resultatet av de obetalda trafikförsäkringarna, som omvandlas till en trafikförsäkringsavgift när premien inte betalas på normalt sätt, gör att TFF går med underskott och notan skickas till försäkringsbolagen. Det betyder i slutändan alla vanliga försäkringstagare.

– Det får allvarliga konsekvenser när då hela den här skulden och kostnaden för att hantera den, ska vältras över på dem som faktiskt betalar sin trafikförsäkringspremie, säger Mats Olausson till SVT.

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.