Bild
Nästa artikel

Försäkring vid mover-körning

NYHETER

Efter oklarheterna om vilka körkortsregler som gäller vid användandet av en mover till en husvagn ringde vi till två försäkringsbolag för att förvissa oss om vad försäkringen ersätter.

Först tog vi kontakt med skadeavdelningen på Trygg Hansa för att få reda på vilka regler som gäller vid en skada när husvagnen körs med en mover. Det skulle visa sig att ersättningsfrågan inte var helt okomplicerad att reda ut och att det mycket väl kan bli fråga om en diskussion vid varje enskilt skadetillfälle.

Som grundprincip gäller hos Trygg Hansa dragfordonets trafikförsäkring om movern används i direkt anslutning till att husvagnen kopplats loss från dragfordonet och används för rangeringen. Men den grundprincipen gäller inte om husvagnen varit parkerad en tid och därefter flyttas. Tidsperspektivet som angavs var mer än ett par timmar.

Vem som har rätt att köra movern är också oreglerat. Självklar får den som är behörig att framföra ekipaget, dragbil med husvagnen, köra movern men även en person utan körkort kan ha rätt till ersättning. I vilken omfattning beror på skadans art. När vi ställde frågan på sin spets om det finns någon nedre åldersgräns blev svaret att någon sådan inte finns. Däremot kan det komma in en oaktsamhetsklausul om exempelvis ett litet barn skulle få tag på fjärrkontrollen och köra husvagnen så den krockar.

Är skadan enbart på det egna fordonet krävs att husvagnen har en helförsäkring för att en utbetalning skall komma ifråga. Skador på andras egendom gäller endast om förflyttningen sker med dragfordonet eller i omedelbar anslutning till att husvagnen kopplas loss.

Folksam har en något annorlunda syn på skaderegleringen.

De kräver inte att "föraren" har körkort men att så fort husvagnen är losskopplad från dragbilen, såväl vid vanlig rangering som förflyttning med movern, gäller personens ansvarsförsäkring (hemförsäkring), om sådan finns, om husvagnen krockar med annans egendom. Ansvarsförsäkringen gäller normalt inte motorfordon men i det här sammanhanget gäller trots det försäkringen för husvagnen. Finns ingen ansvarsförsäkring finns det inget tillämpbart försäkringsmoment. Bilens trafikförsäkring gäller inte för losskopplad husvagn oavsett hur länge den varit losskopplad.


För skador på den egna husvagnen gäller husvagnens helförsäkringsmoment om det finns en sådan försäkring.

Skulle movern användas av en minderårig gäller vårdnadshavarens hemförsäkring för de som bor på samma adress men ett oaktsamhetskrav kan komma in i bilden.

Är "föraren" påverkad av alkohol kan ersättning nekas.

Sammantaget kan sägas att försäkringens giltighet dels skiljer mellan olika bolag och dels är tämligen oklar då det än så länge är ovanliga skadefall. Det kan finnas all anledning att höra med ditt försäkringsbolag vad som gäller, i synnerhet eftersom Transportstyrelsen inte kan säga vad som gäller i körkortsfrågan. Det bästa rådet vi kan ge är att inte orsaka en skada med en losskopplad husvagn.

Kommentera: Har du råkat ut för en skada av den här typen och hur hanterade ditt försäkringsbolag detta?

Artikeln ursprungligen publicerad 2015-03-26. Missa inte länken till artikeln om körkortskraven!
Taggar: Nyheter

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.