Nästa artikel
Förslag på åtgärder för skånska E6
NYHETER

Förslag på åtgärder för skånska E6

Publicerad 8 februari 2018 (uppdaterad 9 februari 2018)
E6 genom Skåne är en av Sveriges mest trafikerade vägar och en av de mest störningskänsliga. Tidigare har det föreslagits att bygga ut vägen med ytterligare ett körfält men nu kommer fler åtgärdsförslag.

I Trafikverkets omfattande åtgärdsvalsstudie redovisas åtgärder, både på kort och lång sikt, för hur den högt belastade vägsträckan ska fungera bättre, skriver de på sin hemsida.

– Med den här studien har vi verkligen tagit ett helhetsgrepp om problemen kring E6:an genom Skåne som ingen annan tidigare har gjort. Nu har vi den kunskap vi behöver för att planera och genomföra rätt åtgärder, säger Jack Bårström, samhällsplanerare på Trafikverket.

Ökad polisnärvaro, variabla hastigheter eller en generell hastighetssänkning och ett extra körfält i vardera riktning mellan Alnarp och Lomma. Det är några av förslagen som kommit fram genom Trafikverkets åtgärdsvalsstudie för E6 genom Skåne. 

Studien visar att trafiksäkerheten är god med statistiskt färre antal döda och svårt skadade än man kan förvänta sig utifrån vägtyp, trafikmängd och hastighet. Dock närmar sig E6 kritiska kapacitetsgränser under enskilda timmar på vissa punkter och delsträckor. Känsligheten för störningar på E6, speciellt sträckan Vellinge–Helsingborg, är också stor. 

Trafikverkets åtgärdsvalsstudie belyser åtgärder för att minska störningar och stopp och öka förutsägbarheten för restiderna.

Förslag på åtgärder:
  • Gör E6:an till en mer intelligent väg som kan kommunicera med trafikanterna via variabla meddelandeskyltar.
  • Öka polisnärvaron och utred införande av tekniska system för övervakning.
  • Överväg variabla hastigheter eller generell hastighetssänkning till 100km/tim på hela eller delar av sträckan mellan Vellinge–Helsingborg.
  • Omdisponera vägytan för ett extra körfält i båda riktningarna mellan trafikplats Alnarp och trafikplats Lomma.
  • Öka myndighetssamverkan både mellan olika externa myndigheter men även internt inom Trafikverket för att koordinera åtgärder så att störningar minimeras.
  • Kommunernas arbete med hållbart resande och transportsnål planering är viktigt för att avlasta E6, denna verksamhet bör stödjas exempelvis genom stadsmiljöavtal.

Arbetet har skett i samverkan med kommuner, Region Skåne, Länsstyrelsen, räddningstjänst och polis och har resulterat i en långsiktig målbild för framtidens E6.

De åtgärder som föreslås bidrar till ett eller flera av projektmålen: Minskade störningar och stopp, ökad förutsägbarhet gällande restider, acceptabla hastigheter under maxtimmen på hårt belastade sträckor.

Så tycker de som bor i Skåne.

Kantar Sifo har på Sydsvenska Industri- och Handelskammarens uppdrag genomfört en undersökning om inställningen för utbyggnation av väg E6. Ett representativt urval på 1 000 individer i gruppen 18-65 åriga personer har intervjuats.

Undersökningen visar att det finns en stor majoritet bland personer bosatta i Skåne för att bygga ut E6 med fler filer. 58 procent uppger att de stöder ett sådant förslag medan 13 procent är emot.

Det finns en övervikt för utbyggnad i båda politiska blocken, det vill säga både hos personer som uppger att de avser att rösta på Allianspartierna och de rödgröna. Även Sverigedemokraternas sympatisörer stöder en utbyggnad.

Svaren tyder på att Allianspartierna (19%) och Sverigedemokraternas (17%) väljare anser att frågan påverkar deras röst, bland Socialdemokraterna är siffran 7 procent. Miljöpartiets väljare uppger att frågan inte påverkar deras röst i riksdagsvalet.

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.