Nästa artikel
E6 i Skåne kan bli sexfilig
NYHETER

E6 i Skåne kan bli sexfilig

Publicerad 25 november 2017 (uppdaterad 25 november 2017)
Igår höll Trafikverket ett seminarium i Malmö om läget på E6 i Skåne. Problemen beskrivs som både stora och stigande, och vägen har inte kapacitet att hantera olyckor eller andra störningar.

E6 genom Skåne är en högt belastad vägsträcka som är mycket viktig både ur ett internationellt, nationellt och regionalt perspektiv. Mycket tung trafik på E6 som kommer in eller går ut via Öresundsbron eller de skånska hamnarna använder E6 för vidare transport i Sverige eller till och från Norge. E6 är även ett av Sveriges viktigaste nationella stråk för persontransporter och är samtidigt en mycket viktigt pulsåder för Skånes regionala pendeltrafik till och från de expansiva städerna Malmö, Lund och Helsingborg.

Prognoserna säger att trafikflödena inom kort kan ligga på 70-80 000 fordon vilket är en bit över till exempel den tyska normen för sexfilig väg och enligt riksdagsledamoten Boriana Åberg finns det en växande samsyn mellan Alliansen och socialdemokrater i riksdagen om nödvändigheten att bygga ut E6. Samtidigt skriver Trafikverket på sin hemsuda att de genomför en åtgärdsvalsstudie om E6 genom Skåne. Uppdraget är att genom fördjupad kunskap få fram förslag på åtgärder som säkerställer vägens funktion på lång sikt.

Studien genomförs av Trafikverket i nära samverkan med berörda kommuner i Skåne, Region Skåne, Räddningstjänsten, Länsstyrelsen samt Polisen i regionen. Även andra parter som intresseorganisationer och transportföretag kommer att bjudas in.

– Därför bör vi börja bygga en sexfilig E6 redan nu, säger Carl Johan Sonesson (M), oppositionsledare i Region Skåne i ett pressmeddelande. Låter vi tiden gå samlas investeringsbehovet på hög. Vägen behövs för skåningarnas resor och transporter: Få kör bil i onödan, många som skulle behövt köra avstår redan i dag.

Men redan idag anses att E6 skulle kunna fungera mycket bättre om intelligent trafikstyrning med informationstavlor och dynamisk hastighetsgräns användes.

– Transporter och resväg har ökat jämsides med den ekonomiska tillväxten de senaste 200 åren och det är knappast troligt att sambandet skulle brytas, säger Pontus Lindberg (M), regionråd och 2:e vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden. Det är trafikens utsläpp vi ska bekämpa och begränsa, inte trafiken i sig. En stor del av trafiken genom Skåne fraktar den svenska exporten - det vi lever på. Ett fattigare land kommer inte att ha råd att värna miljön.

Korta fakta

Problembild: E6 genom Skåne har de senare åren blivit alltmer störningskänslig, större allvarligare olyckor och mindre incidenter skapar snabbt köbildning och därmed blir restiden mycket oförutsägbar under vissa timmar på dygnet.

Tidsplan: Studien beräknas vara klar i början av 2018.

Aktuellt: Under våren 2017 ska kunskapen kring trafikflöden, orsaker till olyckor samt erfarenheter från andra storstadsregioner fördjupas. Med detta som underlag kommer sedan arbetet att gå vidare. Tillsammans med kommuner, Region Skåne, Länsstyrelsen, räddningstjänst och polis ska arbetet fortsätta med en långsiktig målbild för framtidens E6. Senare under året kommer det att tas fram förslag på åtgärder.

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.