Bild
Nästa artikel
Antal olyckor på E6 mellan Vellinge och Helsingborg vardagar under perioden mars till juli under rusningstid.
Antal olyckor på E6 mellan Vellinge och Helsingborg vardagar under perioden mars till juli under rusningstid.

Halvering av olyckor efter införande av omkörningsförbud på E6

NYHETER

I mars infördes omkörningsförbud för tunga lastbilar, samt ändrade dispensregler för långsamtgående mobilkranar, på E6 mellan Vellinge och Helsingborg. Nu visar den första uppföljningen på ett positivt resultat – antalet olyckor har halverats.

Åtgärderna är en del av en större satsning för att minska störningsrisken på E6. Små störningar, till exempel en hastig inbromsning, skapar snabbt långa köer med längre och osäkra restider samt en ökad risk för kökrockar.

Den första uppföljningen av olycksstatistiken efter att omkörningsförbudet och de ändrade dispensreglerna för långsamtgående mobilkranar infördes i mars visar nu på ett positivt resultat. Antalet olyckor, varav de flesta är så kallade upphinnandeolyckor, har halverats jämfört med samma period förra året.

– Att vi redan nu ser ett så fint resultat är glädjande och ger en signal om att åtgärden var rätt och att vi faktiskt kan förbättra framkomligheten även utan att göra fysiska ombyggnader. Vi är medvetna om att uppföljningen görs i ett tidigt skede, men vi fortsätter att följa upp olycksstatistiken och hoppas att det positiva resultatet fortsätter framöver, säger Jack Bårström, samhällsplanerare på Trafikverket.

Omkörningsförbudet är den första åtgärden i ett större paket för att förbättra framkomligheten på E6 genom Skåne som Trafikverket genomför.

Källa: Trafikverket

Taggar: Nyheter

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.