Nästa artikel
Hur gäller ditt körkort?
REGLER

Hur gäller ditt körkort?

Publicerad 9 oktober 2014 (uppdaterad 2023-02-09 13:15)
Hur våra körkort gäller är numer en djungel och går inte alltid att utläsa av körkortet. Märkligt? Javisst! Vissa uppgifter finns bara i myndigheternas register. Här hittar du alla övergångsbestämmelser samlade.

Körkortslagstiftningen inom Europa tillämpar ofta en princip som kallas ”grandfather rights” (farfarsrättigheter). Det innebär att gamla regler kan fortsätta att gälla för den som redan har ett körkort när nya körkortsregler införs. En sådan rättighet förutsätter en övergångsbestämmelse och gäller normalt bara så länge körkortet är giltigt.

Ett körkort kan till exempel bli ogiltigt efter en återkallelse eller om du inte har förnyat det inom utsatt tid. När körkortet utfärdas på nytt gäller de regler som finns vid tidpunkten för det nya utfärdandet.

Ett exempel är att en B-behörighet, som förvärvats före den 1 juli 1996 ger rätt att köra personbil med en totalvikt över 3 500 kilo och utan övre viktsgräns. Räkna dock med problem att bevisa detta vid en kontroll utanför Sverige. Men om körkortet har blivit ogiltigt och sedan utfärdas på nytt (återkallat) efter den 1 juli 1996 gäller inte denna rättighet. Du måste då ha behörighet C1 eller C för att få köra husbilar med högre totalvikt än 3 500 kilo.
 

ERBJUDANDE:
20172004140138.jpg?itok=qBQnXWbe


B96 körkort
Då får du dra ett släp med en högre totalvikt än 750 kilo vars bruttovikt (nuvarande vikt/vikt vid vägningstillfälle) inte överstiger bilens tillåtna släpvagnsvikt, även om summan av totalvikterna överstiger 3,5 ton men inte 4,25 ton.

Om du kör upp för B96 från den 1 juli 2017 med en automatväxlad bil så måste kombinationen med bil och husvagn där utökad B-behörighet krävs framföras med en automatväxlad bil. Men, har du sedan tidigare ett B-körkort som inte är begränsat till automat får du precis som innan dra en fordonskombination med en högsta totalvikt på 3500 kilo med manuellt växlad bil. Från den 1 november 2020 ändras reglerna för begränsning med automatväxlat fordon, se separat stycke.

En uppkörning för B96, utökad B-behörighet, som genomförs i en automatväxlad bil kommer efter förändringen 1 juli 2017 att ha koden B96.78 på körkortets baksida. Utökad B-behörighet krävs när släpvagnens totalvikt överstiger 750 kilo och fordonskombinationens sammanlagda totalvikt överstiger 3 500 kilo men inte 4 250 kilo.

Uppgradering med automatväxlat fordon

Efter 1 november 2020 gäller grundkörkortets krav mellan automat och manuell växellåda även den uppgradering som görs för B96, BE, C1 och C1E. När det gäller de som redan har högre behörigheter med villkorskrav automat sker ingen förändring. Villkoret står kvar.

Däremot blir det förändring för dem som har utökad B-behörighet (B96). Nästa gång de får ett körkort utfärdat som kommer villkorskravet om automat vara borttaget.

Inget datum på körkortet

Det finns inte något datum angivet på körkortet som anger när körkortet har varit ogiltigt och sedan utfärdats på nytt. Detta framgår dock av körkortsuppgifterna i vägtrafikregistret. Det datum som står på baksidan av körkortet avser när behörigheten utfärdades för första gången, oavsett hur många gånger körkortet har varit ogiltigt. Körkortsförnyelser räknas inte som nytt utfärdande och påverkar därför inte denna farfarsrättighet.

När det gäller B-behörigheten säger Henrik Olars, pressansvarig på Transportstyrelsen:

– Inom EU har vi gemensamma körkortsregler. Sverige anpassade lagstiftningen till EU-reglerna 1 juli 1996. Ändringarna som skedde då var bland andra att B-körkort som tidigare gällt personbilar oavsett vikten, begränsades till totalvikt 3 500 kg. Eftersom man inte vill ta ifrån en medborgare en behörighet som denne förvärvat enligt äldre lagstiftning införde man en övergångsbestämmelse som innebär att B-körkort som förvärvats före den 1 juli 1996 gäller för personbilar oavsett vikten. Det gällde då bara ett hundratal ambulanser och polispiketbilar och det uppmärksammades knappast. 

År 2006 löste Sverige ett problem som uppstod efter en dom i EU genom att inrätta ett nytt fordonsslag för husbilar, personbil klass 2. Den gamla övergångsbestämmelsen vaknade då till liv.

– Det gamla B-kortets giltighet för personbilar oavsett vikten fortsätter att gälla så länge man behåller detta körkort (10-årsförnyelse är inte byte till nytt körkort), men om man får körkortet återkallat efter 1 juli 1996 får man bara tillbaka ett B-körkort som är begränsat till 3 500 kg totalvikt.

Det här gäller vid komplettering av B-behörighet med C1

Vid komplettering med C1 får du i Sverige och övriga Europa köra lastbil med en totalvikt av högst 7 500 kilo och personbil klass 2 (husbil) med en totalvikt över 3 500 kilo men inte över 7 500 kilo. Väger husbilen mer än 7 500 kilo krävs C-behörighet. Till ett sådant fordon får du koppla en släpvagn med en totalvikt av högst 750 kilo.

Husbilars registrering

Om husbilen är registrerad på annat sätt än personbil gäller inte B-behörighet. Så kan vara fallet men är ovanligt. Registrering som husbil, personbil klass 2, kräver att fordonet är utrustat med en bodel och avsett som bostad. Ett mindre garage eller förrådsutrymme är som princip tillåtet, som på stora liners med plats för en liten bil, men är "bodelen" av annan karaktär än bostad kan den inte registreras som personbil klass 2. Klassningen framgår av registreringsbeviset. 
 

Översikt över svenska övergångsregler om farfarsrättigheter

Observera att rättigheterna bara gäller om behörigheten inte har varit ogiltig efter det datum då reglerna ändrades!

A1
Begränsningen på att förhållandet mellan nettoeffekt och tjänstevikt inte får överstiga 0,1 kW/kg gäller inte om körkortet har förvärvats före den 19 januari 2013. Behörighet A1, som har förvärvats före den 19 januari 2013 ger bibehållen rätt att köra fyrhjulig motorcykel.

A
Behörighet A med villkorskod 79 (högst 125 cm3) som har förvärvats före den 1 juli 1996 ger rätt att köra en motorcykel med cylindervolym som är högst 125 cm3 oavsett motoreffekt.

A-behörighet som har förvärvats före den 19 januari 2013 ger bibehållen rätt att köra fyrhjulig motorcykel.

B
B-behörighet som har förvärvats före den 1 juli 1996 ger rätt att köra personbilsregistrerade fordon med en totalvikt över 3 500 kilo.

BE
Körkort som är förvärvad före den 19 januari 2013 ger bibehållen rätt att koppla till släpfordon utan totalviktsbegränsning.

Traktorkort
Traktorkort som har utfärdats före den 1 oktober 2009 ger fortsatt rätt att köra moped klass 1.

Särskild regel för snöskoter och terränghjuling
Körkort och traktorkort som utfärdats före den 1 januari 2000 ger rätt att köra snöskoter och terränghjuling. Detta gäller även om innehavet har brutits av en återkallelse efter detta datum och nytt körkort eller traktorkort därefter har utfärdats. För snöskoter och terränghjuling finns nämligen en särskild regel i körkortslagen som gör att farfarsrätten återfås efter en återkallelse.

B-körkort och släp

B ger rätt att köra släp med totalvikt över 750 kilo förutsatt att släpets och bilens sammanlagda totalvikter inte överstiger 3,5 ton. Detta gäller oavsett när B-behörigheten förvärvades. Tyngre fordonskombinationer kräver B96, BE, C1E eller CE-behörighet beroende på vikt.
B utfärdat före 960701 har ingen viktsgräns för dragbil/husbil (pb2).
B utfärdat efter 960701, eller som varit återkallat efter detta datum, medger en högsta totalvikt på 3,5 ton för dragbilen/husbilen.
B utfärdat före 960701 gäller för att dra ett släp på maximalt 750 kilo oavsett dragfordonets totalvikt och därmed ekipagets totalvikt så länge det är en personbil (inklusive pb2). Således gäller i detta fall ett B även om dragfordonet väger exempelvis 4 800 kilo och ekipagets vikt i exemplet blir 5 550 kilo. Notera att detta inte gäller om körkortet återkallats efter 960701.
B utfärdat efter 960701 tillåter att dragbil/husbil på max 3,5 ton får dra ett släp/husvagn med en högsta totalvikt på 750 kilo, således en ekipagevikt på 4 250 kilo. Högre totalvikt på släp/husvagn kräver BE om 4 250 kilos totalvikt passeras.
B96 medger en högsta totalvikt för dragbil + släp/husvagn på 4 250 kilo men släp/husvagn får ha en högre totalvikt än 750 kilo
B96 som tagits efter 170701 med automatväxlad bil gäller enbart för dragbil med automatlåda även om grundbehörigheten B saknar denna begränsning. För ekipagevikter under 3500 kilo, där behörighet B gäller, får dock i sådana fall även fortsättningsvis framföras med manuellt växlad dragbil. Uppgradering till B96 före 170701 har ingen begränsning på grund av dragbilens typ av växellåda, där gäller B-behörighetens rätt även för ekipage som kräver B96.

Utöver detta finns viktgränser för vad ett dragfordon får dra. Kolla vidare i artikeln om kalkylatorn.

Källa: Körkortsportalen som du hittar här.

 

ERBJUDANDE:
Är du intresserad av att köpa en husbil?
 Eller kan du tänka dig att bli det? Då har vi något som kan hjälpa dig att hitta rätt – Webbkursen: Att köpa husbil.

Webbkursen ger dig:

  • Konkreta tips
  • Kunskap om begrepp, planlösningar, teknik
  • Checklista vid köp av begagnad husbil
  • Lättförståelig information
  • Den kunskap du behöver för ett lyckat köp!

20172004115029.jpg?itok=8iGVRiqQ

 

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.