Bild
Nästa artikel
Mobilt boende allt viktigare för tysk turism

Mobilt boende allt viktigare för tysk turism

NYHETER

Med rekordförsäljning under flera års tid växer även turismindustrin inom segmentet fritidsfordon. 2018 passerades en milstolpe när det sammanlagt i Europa såldes drygt 200 000 husbilar och husvagnar varav Tyskland stod för 71 000. Nu märks dessa tal i tysk turismindustri.

Tyskland är det i antal sett viktigaste landet i Europa med 46 859 sålda husbilar under 2018, en ökning mot 2017 på 15,5 procent. Näst största marknad är Frankrike där det såldes 23 878 stycken för att följas av Italien och med Sverige på en fjärdeplats. Även sett med husbilar och husvagnar sammantaget är Tyskland störst med 71 186 och europas totalsiffra passerade för första gången 200 000 och gav 202 656. Totalt finns det 1,2 miljoner fritidsfordon i Tyskland och därutöver cirka 250 000 avställda som används av långliggare. När det gäller husbilar var siffran vid 2019 års början 630 000 vilket innebär att de vid nästa årsskifte kan komma att vara fler än 700 000.

Den tyska statistiken från Caravaning Industrie Verbandes e. V., CIVD, över antalet nyregistrerade fritidsfordon påverkas även den, liksom den svenska, av olika regelförändringar varför man ska vara försiktig med alltför långtgående slutsatser när det gäller kortare perioder. Men om vi håller oss till siffrorna visar de att det säljs ungefär dubbelt så många husbilar som husvagnar, en fördelning som liknar den svenska på senare tid om vi undantar 2019 då nya skatten påverkade månadssiffrorna kraftigt vid halvårsskiftet 2018.

En ny vetenskaplig undersökning av tyska Deutsche Wirtschaftswissenschaftliche Institut für Fremdenverkehr e.V. vid Universitetet i München (DWIF) som beställts av den tyska branschorganisationen CIVD visar återigen på en ökning och att det sammanlagt under 2018 spenderades 14 miljarder euro inom denna del av turismen. Jämfört med 2016 innebär det en ökning på 11,5 procent. Betydelsen av turismen med fritidsfordon ska därför inte underskattas och i snitt använder var och en omkring 50 euro om dagen vilket kan jämföras med de som ligger still vilka använder 20 euro om dagen.


Det kan konstateras att det aldrig tidigare varit så populärt som nu att campa i Tyskland. Campingplatserna registrerade 50,5 miljoner övernattningar under 2018 vilket är en viss ökning mot 2016 då siffran var 49,7 miljoner medan ställplatserna därutöver hade 15,5 miljoner overnattningar mot 13,5 miljoner under 2016. Ökningen av husbilar märks även på antalet dagar de totalt sett används, 16,5 miljoner dagsresor mot 14,5 miljoner under 2016. Långliggare spenderade 57,5 miljoner övernattningar på campingar, vilket dock är en minskning från 59,8 miljoner även om det är fler övernattningar än campingarnas spontanbesök. DWIF räknar med en totalsiffra på 140 miljoner övernattningar mot 137,3 under 2016 men då är inte övernattningar hos släkt och vänner medräknade.

Ytterligare faktorer gäller utrustning som belöper sig på cirka 4,4 miljarder euro samt driftskostnader på 4,3 miljarder euro.

De tyska myndigheterna ser såväl tillverkningen som användadet av fritidsfordon som en viktig del av tysk turismindustri och har en fruktsam dialog med branschen. Exempelvis har frågan om en höjning av viktgränsen för B-körkort diskuterats och som vi tidigare rapporterat om finns nu nationella möjligheter inom EU att höja den under förutsättning att fordonet har nollutsläpp och är avsett för godstransport.

– Fritidsfordonsturismen är en viktig ekonomisk motor och garanterar jobb, särskilt för landsbygdsområden och strukturellt svaga regioner, säger Daniel Onggowinarso, Affärschef på Caravaning Industrie Verbandes e. V. (CIVD) som fortsätter Vi har en konstruktiv dialog med politikerna för att minska de hinder som finns. Den federala regeringen har nyligen antagit en nationell turismsstrategi vilket är det första viktiga steget men kommer att följas av fler.

Taggar: Nyheter

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.