Nästa artikel
Muminvärlden på väg till Skutberget
NYHETER

Muminvärlden på väg till Skutberget

Publicerad 20 november 2019 (uppdaterad 20 november 2019)
Planerna för en Muminvärld vid Skutberget fortskrider och campingen som drivs av First Camp kommer med all sannolikhet att få nöjesparken som granne. Den 19 december tas det slutgiltiga beslutet då kommunen ska finansiera anläggningen med 73,5 miljoner.

Den totala kostnaden för kommunens investeringar i samband med etablering av en sagovärld på Skutberget beräknas till 73,5 miljoner kronor vilket ska finansieras genom avgifter och tomträttsavgälden från sagovärlden. Denna finansieringsmetod tillämpas av kommunen vid all exploatering.

Inom det föreslagna sagovärldsområdet på Skutberget finns idag områden och funktioner som bedöms värdefulla för friluftslivet och därför behöver kompenseras eller flyttas. Utöver dessa åtgärder behöver investeringar göras i infrastruktur så som parkeringsplatser, cykelväg samt vatten och avlopp. Vid badviken ska ett motionsspår flyttas, båtramp och grillplatser anläggas och en cykelväg kompletteras. Parkeringsplatser för sagovärlden ska byggas och det krävs en ombyggnad av en vägkorsning samt en busshållplats. Etableringen beräknas ge 250 säsongsarbetstillfällen och cirka 70 årsarbetstillfällen. Campingen och hotellet bedöms få en ökad omsättning på 42 miljoner.

Den turistekonomiska analysen av effekterna har gjorts av företaget HUI Research AB och resultatet baserar sig på 200 000 besökare per år i sagovärlden, en siffra som bygger på att Muminvärlden i Nådendal har 190 000 besökare per år.

Som en del av visionen och planprogrammet har Karlstads kommun också tagit fram en handlingsplan som redovisar bedömda kostnader och prioriteringar för både kompensationsåtgärder och andra satsningar inom friluftsområdet. Visionen och planprogrammet, handlingsplanen samt detaljplanen för sagovärlden och genomförandeavtalet går till slutgiltigt beslut i kommunfullmäktige den 19 december. I december fattar även teknik- och fastighetsnämnden beslut om genomförandeinsatser för 2020.

Karlstads kommun har parallellt med detaljplanen för sagovärlden också tagit fram en vision och ett planprogram för Skutberget som omfattar investeringsförslag för omkring 150 miljoner kronor fördelade under 2020-2023.

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.