Bild
Nästa artikel
Skutberget får Muminvärld

Skutberget får Muminvärld

NYHETER

Det som friluftsområde redan populära Skutberget ska utvecklas vidare och nu har ytterligare beslut tagits av stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott om detaljplanen för temaparken. Även campingen kommer att påverkas.

Denna och nästa vecka fattas två olika beslut om utvecklingen av Skutberget vid Vänern i Karlstads kommun. Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott har nu tagit beslut om att detaljplanen för sagovärlden Muminvärlden ska gå ut på granskning och den 21 maj ska kommunstyrelsen ta ställning till samrådsredogörelsen för visionen/planprogrammet som beskriver utvecklingen av Skutberget som friluftsområde. 

– Kommunens arbete med att utveckla Skutberget går framåt som planerat. Ambitionen är fortsatt att göra området mer attraktivt så att fler invånare och besökare vill komma dit. Vi räknar med att kunna fatta de slutliga besluten i kommunfullmäktige i slutet av året, säger kommunstyrelsens ordförande Per-Samuel Nisser (M).

Granskningen av detaljplanen pågår från och med 16 maj fram till den 20 juni men redan nu har några ändringar gjorts för att det ska bli en mindre miljöpåverkan än i det ursprungliga förslaget. Bland annat blir det ingen byggnation närmare än tio meter från strandlinjen, det planeras en nya badvik i områdets västra delar, fler gamla byggnader med kulturvärden ska bevaras och den biologiska mångfalden i området ska säkerställas. Muminhusets höjd kommer också att begränsas hårdare och endast taket får sticka upp ovanför träden. Det har även gjorts en överenskommelse om markbyte, som bland annat är viktigt för genomförbarheten av visionen, mellan kommunen och campingen som drivs av First Camp.

Taggar: Nyheter

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.