Nästa artikel
Nya regler för uppställning av husbil efter 1 juli
NYHETER

Nya regler för uppställning av husbil efter 1 juli

Publicerad 8 april 2017 (uppdaterad 1 juli 2017)
Det kan tyckas märkligt att skriva om bygglov när vi fokuserar på husbilar och husvagnar men faktum är det behövs om du ställer upp, exempelvis vinterförvarar, ditt fritidsfordon. Detta gäller även om det sker på egen tomt. Nu är ändringar på gång.

Även om informationen i dagsläget är milt sagt knapphändig vill vi ändå flagga för att en hel del förändringar är på gång när det gäller bygglov enligt Boverkets hemsida. De skriver att det den 1 juli kommer ändringar som gör att det blir tydligare när det krävs bygglov för uppställning av husvagnar, husbilar eller båtar. Däremot skriver de inte vilka ändringar som de eller regeringen tänkt sig.

Reglerna slår idag mot två saker, långliggare på campingplatser där reglerna inte tillåter att samma husvagn står på samma plats längre än sex veckor för då krävs det ibland bygglov vilket även drabbar villavagnar. Den andra gruppen är de som ställer upp sin husbil, husvagn eller båt på villatomten. 

Det som gäller nu är att permanent uppställning på egen tomt inte får vara längre än fem alternativt tio veckor beroende på omständigheter efter ett rättsfall. Detta skrev vi om i augusti 2016 vilket du kan läsa om här. Boverket skriver att kommunen kan besluta om minskad eller utökad bygglovsplikt. Det framgår i så fall av detaljplanen eller områdesbestämmelserna för det aktuella området. Minskad bygglovsplikt innebär att det inte behövs bygglov för åtgärder som kräver det i vanliga fall medan utökad bygglovsplikt innebär att det behövs bygglov för åtgärder som normalt inte kräver det. De skriver vidare att fastighetsägaren ska kontakta byggnadsnämnden i den aktuella kommunen om man vill veta vad som gäller för en specifik fastighet.

I augusti 2015 skrev Villaägarna att Boverket hade tillmötesgått dem i Boverkets rapport om det ska krävas bygglov vid vinterförvaring av husbil och husvagn på den egna tomten, vilket vi skrev om här. Villaägarna föreslog då för regeringen att det ska vara tillåtet att vinterförvara dessa och regeringen gav Boverket i uppdrag att utreda detta.

Villaägarna skrev "I den färdiga rapporten föreslog Boverket att bygglov inte ska krävas för förvaring av säsongskaraktär för sammantaget högst två fritidsbåtar, husvagnar eller husbilar på tomter i omedelbar närhet till en- eller tvåfamiljshus. Förutsättningen är att det som ställs upp inte placeras närmare än 4,5 meter från tomtgränsen".

Medlemmar i Villaägarna hade då avkrävts bygglov vid vinterförvaring av både fritidsbåtar, husvagnar och husbilar.

– En undersökning som Villaägarna gjorde visade att vissa kommuner kräver bygglov för vinterförvaring medan andra inte gör det, trots att lagstiftningen är densamma i hela landet, sade Ulf Stenberg, chefsjurist på Villaägarna och den som driver frågan för förbundets räkning enligt Villaägarnas hemsida.

När det nya regelverket är på plats får vi anledning att återigen ta upp frågan.

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.