Nästa artikel
Överdriven fara med diesel menar VTI-forskare
NYHETER

Överdriven fara med diesel menar VTI-forskare

Publicerad 8 november 2017 (uppdaterad 8 november 2017)
Dieseln hyllades för kort tid sedan som det miljövänligaste alternativet men efter det kom baksmällan. Nu jagas dieseln som närmast fredlös men problemen med dieselbilar i Sverige är överdrivna menar en forskare på VTI i en forskningsrapport.

Det är DN som uppmärksammat debatten om dieseln och försökt ge en bild av den forskning som Lena Nerhagen, forskare på VTI, Statens Väg och transportforskningsinstitut, utfört.

– Min bedömning är att problemen med dieselbilar i Sverige är överdrivna, säger hon till DN.

Några fakta som artikeln slår fast

  • En Volvo V70 som för bara ett par år sedan klassades som miljöbil kan om några år förbjudas från att köra i Stockholm och andra tätorter.
  • De begränsningar som diskuteras rör i stort sett ej dieselbilar i miljöklass euro 6
  • Trots att dagens nya dieslar inte berörs av ett eventuellt förbud har debatten kraftigt påverkat efterfrågan på alla dieslar, oavsett årsmodell.
  • Förslaget till miljözoner gör det möjligt för kommuner att lokalt införa förbud för äldre dieslar och bensinbilar från år 2020
  • Utredningens fallstudie visar att de föreslagna miljözonerna ger relativt små förbättringar gällande luftkvalitet (uttalande av myndigheten Trafikanalys)
  • Av landets totalt cirka 1,6 miljoner dieselbilar berörs omkring en miljon bilar i utsläppsklasen Euro 5 och därunder.
  • Kostnader för de personer som berörs av zonerna som kommer att behöva byta fordon till en kostnad på över 9 miljarder.
  • I oktober föll antalet nyregistrerade dieslar med tio procent jämfört med oktober fjol.
  • Halten av NOx i urban bakgrund har minskat med 70 procent sedan början av 1980-talet och motsvarande siffra för NO2 är 60 procent. (Miljöförvaltningen, SLB Analys, rapporten Luften i Stockholm 2016)
  • Ett tiotal kommuner överskrider miljökvalitetsnormerna

– Generellt sett är halterna av luftföroreningar låga i Sverige och den diskussion som nu förs är till stor del självförvållad eftersom vi i vår lagstiftning har gått längre än vad EU direktivet kräver, bland annat genom strängare gränsvärden och mätningar även på platser där befolkningstätheten är låg, säger Lena Nerhagen till DN.

– Bakgrundshalterna av kvävedioxid kommer ju från fler källor än främst trafiken, till exempel kan sjöfart spela roll vid kustnära stationer samt inte minst meteorologin i norra Sverige. Det är därför inte lika lätt att uttala sig om kopplingen till trafik och dieselfordon, säger Karin Persson, forskare på IVL, Svenska Miljöinstitutet, till DN.

DN menar att tonläget är högt och förenklingar förekommer i debatten. Bilden om dieseln är mer komplicerad än vad som framkommer då dieseldrivna fordon inte är den enda källan till NO2-utsläpp samt att "orsakssambanden mellan avgaser och olika sjukdomar är svåra att fastställa".

DN:s långa artikeln avslutas med ett uttalande av Karin Persson om diesel kontra de allt oftare valda direktinsprutade bensinbilarna.

– Ja, det är så klart en risk om alternativet till dieseln endast blir direktinsprutande bensinbilar och inte den elektrifiering som man kanske hoppas på. Partiklar, och då i synnerhet de ultrafina, har ju trots allt förmodligen den största hälsopåverkan, säger Karin Persson.

DN:s artikel hittar du här.

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.