Nästa artikel
Så går det för Mobile Living Group
NYHETER

Så går det för Mobile Living Group

Publicerad 18 april 2015 (uppdaterad 21 april 2015)
Konkursförvaltaren för MLG, Mikael Kubu, närmar sig nu slutet på sitt uppdrag. Flera bolag är sålda men oklarheter kvarstår om de fabriksnya fordonen. De totala skulderna beräknas till cirka en halv miljard och privatpersoner beräknas förlora 1,5 miljoner.
Vi kontaktade Mikael Kubu, konkursförvaltaren som är jurist på Ackordcentralen, på fredagen för att förhöra oss om situationen i konkursen då åtta av de nio konkursade bolagen på fredagen fått sina bouppteckningar upprättade och bolagen sålts till nya ägare.

Det står klart att konkursen är omfattande och enligt Affärsvärlden saknas det nära en halv miljard kronor i MLG-konkursen. Sex bouppteckningar för bolagen i Östergötland har lämnats in till Linköpings tingsrätt, i Stockholmsområdet har ytterligare två lämnats in medan bouppteckningen för det nionde bolaget väntas vara klar om ungefär en vecka.

Den största delen av den totala konkursen avser Östgöta camping där verksamheten i Svedala, Mantorp och Falkenberg ingår. Därefter kommer Mälarcamp i Kubus beskrivning med filialerna i Upplands Väsby och Borlänge. Totalt fanns där cirka 450 fordon, huvudsakligen begagnade, varav den största delen fanns i Mantorp.

Det kom in många intresseanmälningar men de flesta av dessa ville inte köpa hela lagret utan mellan fem och trettio fordon. Endast ett fåtal intressenter kunde tänka sig att köpa hela lagret. Köparna kommer att offentliggöras under måndagen då personalen ännu inte informerats om vilka de nya ägarna är.

Movera är sålt i sin helhet men hur verksamheten fortsättningsvis ser ut är i skrivande stund oklart då det inte ligger på konkursförvaltaren att ta ställning till det. Det övergripande intresset för Kubu är att säkerställa bästa möjliga intäkter för att minska den ekonomiska skadan för de som har fordringar på bolagen.

Vilka som övertar agenturerna ligger inte heller på konkursförvaltaren och det återstår därför att se hur detta löses mellan de drabbade fabrikanterna och nya intressenter.

Enligt Affärsvärlden ser situationen ut på följande sätt. När åtta av de nio bolagen räknats samman ska de samlade skulderna uppgå till cirka 536 miljoner kronor. Tillgångarna i de åtta bolagen har värderats till 57 miljoner kronor vilket innebär att det saknas 479 miljoner kronor.

Störst skuld,  207 miljoner kronor, har Östgöta Camping-gruppen AB. Tillgångarna, som huvudsakligen består av begagnade husvagnar och husbilar, har värderats till cirka 36 miljoner kronor. I summan ingår även en mindre del kontanter samt reservdelslager samt de 1,5 miljoner kronor som elva privatkunder betalat i handpenning, pengar som de nu förlorar.

Sammantaget uppgår underskottet för Östgöta Camping-gruppen AB till cirka 171 miljoner kronor. Inte ens den största fordringsägaren Danske Bank som har ett krav på 84 miljoner kronor och står först i kön kommer att få sina fordringar täckta.

Näst störst skuld har Bürstner Sverige AB. Underskottet där är cirka 84 miljoner men en del av de skulderna är till bolag ingående i den konkursade koncernen. Störst fordran utanför koncernen i denna del av konkursen har Bürstnerfabriken i Tyskland som har fordringar på cirka 40 miljoner kronor.

Sedan följer Mälarcamp AB. Underskottet är 72 miljoner och Nordea har fordringar på 18 miljoner.

Solifer Polar Scandinavia AB har ett underskott på cirka 60 miljoner kronor. Bland de fordringsägare som inte ingår i de konkursade koncernbolagen finns Danske Bank som har en fordran på cirka 10 miljoner kronor.

Mobile Living Holding AB är det bolag som har fungerat som koncernens ägarbolag. Bolaget saknar tillgångar men har en skuld på 22 miljoner kronor till Danske bank och en skuld till huvudägaren Stömmestad förvaltning AB. Det senare bolaget är inte försatt i konkurs.

Mobile Living Group Sweden AB har ett underskott på cirka 36 miljoner kronor. Liksom för de andra konkursade bolagen finns koncerninterna skulder men Hymer har en fordran på 10 miljoner kronor.

Sedan följer Niesmann Sverige AB som har ett underskott på cirka 29 miljoner kronor. Där vill Niesmannfabriken i Tyskland ha cirka 17 miljoner kronor men även här finns koncerninterna skulder.

Movera Scandinavia AB har i sammanhanget måttliga två miljoner kronor i underskott och skulderna är främst till andra bolag inom koncernen.

Kommande torsdag hålls edgångssammanträde vid Linköpings tingsrätt för de sex konkurser som handläggs där.

Företagets organisation ser ut så här

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.