Nästa artikel
Sveriges första körkort gällde inte på torsdagar
HISTORIA

Sveriges första körkort gällde inte på torsdagar

Publicerad 4 september 2015 (uppdaterad 4 september 2015)
I dessa dagar med körkort av diverse valörer kan det kanske vara av intresse att se hur det första körkortet, om det nu var ett sådant, tog form. Och vet du när världens första körkort utfärdades?

Efter andra världskriget såg man en ljus och tekniskt blomstrande framtid komma i antågande. Snart skulle varje hushåll ha tillgång till bil och rinnande varmvatten. Men tidningen Bilekonomis läsare kunde också läsa om hur det hade gått till för inte alls så länge sedan, när rikets första körkort utfärdades.

Ur Bilekonomi Nr 5, 1946 (sid. 12) 1907 blev det krav på körkort och registreringsnr.

Sveriges första körkort – gäller ej torsdagar!
Vårt lands första körkort utfärdades för fabrikör Alfred Hahn i Örebro, som den 26 maj år 1902 fick tillstånd att "använda en mindre så kallad Automobilvagn". "Körkortet" erhölls i form av ett protokollsutdrag från magistraten i Örebro och hade följande lydelse:

"Hos Magistraten i Örebro.

Anhåller undertecknad höfligast om tillstånd att inom Staden och omnejd få för egen räkning använda en mindre så kallad Automobilvagn.
Örebro den 12 maj 1902.

Wördsammast Alfred Hahn

Efter föredragning af ansökan och sedan sökanden upplyst, att maskinen som framdrefve vagnen, eldades med benzin, fann Magistraten skäligt att tillsvidare till ansökan lemna bifall, under villkor att sökanden vid åkningen, som ej finge ega rum å torsdagar, iakttage största försigtighet, att sökanden ställde sig till efterrättelse gällande föreskrifter angående velocipedåkning i staden och att sökanden uppvisade för Stadsfiskalen detta protokollsutdrag."

Fabrikör Alfred Hahn var lycklig ägare till en automobil, en s.k. "qvadricykel" av de Dions fabrikat och 1901 års modell. Det utmärkande för denna automobiltyp var att alla manövreringsanordningarna voro placerade på styrstången eller på stänger, som stodo i nära förbindelse med denna. Bilen förvaras nu på Tekniska Museet i Stockholm, dit den skänktes av framlidne fabrikör Anton Hahn i Örebro.

Världens första körkort utfärdades för den franske mekanikern Léon Bollée den 26 augusti 1875. Det var undertecknat av ingen mindre än ministern för de offentliga arbetena i Frankrike. Den bil, för vilket detta tillståndsbevis beviljades, var ett ångmaskinsdrivet fordon om 15 hkr och med en toppfart av 30 km i timmen. "

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.