Nästa artikel
Underhåll och klimatmålen i fokus för Trafikverket
NYHETER

Underhåll och klimatmålen i fokus för Trafikverket

Publicerad 30 oktober 2020 (uppdaterad 30 oktober 2020)
Trafikverket redovisar idag inriktningen för hur framtidens trafik ska hanteras. Där prioriteras underhåll framför nybyggnad då de budgeterade pengarna inte räcker till både och.
Vägunderhållet har tidvis utsatts för kritik med en vägstandard som på många håll ansetts vara för låg. Huvudsyftet med den nya inriktningsplaneringen är att ge ett underlag för bedömning av ekonomiska ramar, och vägledning för prioritering av, möjliga åtgärder i transportinfrastrukturen för en kommande infrastrukturproposition.

I uttalandet på Trafikverkets hemsida pekas på att en ökande befolkning och växande ekonomi driver på den framtida efterfrågan på person- och godstransporter. Trafikverkets analyser visar att för att klara transportsektorns klimatmål på ett kostnadseffektivt sätt, krävs en omfattande elektrifiering samt en ökad biodrivmedelsanvändning i kombination med att vägtrafikökningen dämpas genom högre bränslepriser. För att nå en fossilfri transportsektor är omfattande elektrifiering nödvändig.

− Det förutsätter i sin tur en omfattande utbyggnad av laddinfrastruktur i närtid för både tung trafik och personbilar, säger Lena Erixon, Trafikverkets generaldirektör.

Eftersom elektrifieringen tar tid krävs också en ökad användning av biodrivmedel. Samtidigt finns det, ur ett bredare hållbarhetsperspektiv, risker med att förlita sig på elektrifiering och biodrivmedel. Trafikverket menar därför i inriktningsunderlaget att det är viktigt att regeringen säkerställer att en strategi för produktion och användning av biodrivmedel tas fram.

Omfattande höjningar av bränslepriser för att styra trafikutvecklingen får olika påverkan på olika grupper. Till exempel drabbar de låginkomsttagare på landsbygden mer än höginkomsttagare i storstaden.

Trafikverket lyfter i inriktningsunderlaget upp de ökande underhållsbehoven. Tidigare har järnvägen stått i fokus men Trafikverkets analyser visar att vägarna bryts ner i snabbare takt, och det handlar om både det låg- och högtrafikerade vägnätet.

− Regeringen gav mer medel till underhåll i gällande nationell plan, men vi ser att underhållsbehoven överstiger de ekonomiska ramarna, säger Lena Erixon. Därför anser vi att det är mest effektivt att först vårda den infrastrukturanläggning vi har.

I arbetet har Trafikverket haft samverkan med andra aktörer, såsom myndigheter och länsplaneupprättare, för att få in faktaunderlag, inspel och synpunkter. Samtidigt som inriktningsunderlaget redovisas för regeringen går det på remiss till externa aktörer. Remissynpunkterna lämnas till regeringen.

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.